Migaton

Migaton

Migaj zase in za druge!

Projekt Migaton je nastal na osnovi podobnih projektov, ki jih izvajajo UNICEF-ovi odbori drugod po Evropi. Idejo smo pridobili s Finske, Islandije in Norveške. V šolskem letu 2009/10 smo začeli s projektom UNICEF-ov pohod, ki smo ga poimenovali Migaton. Pilotsko je projekt izvedla Osnovna šola Bičevje. 

Cilj pohoda je druženje otrok in mladih v naravi, rekreacija in zabava, na drugi strani pa tudi  globalno učenje ter ekološko ozaveščanje. Med pohodom poteka neformalno učenje predvsem o globalnih temah, saj morajo učenci na vsaki postojanki opraviti eno nalogo. Na osnovi opravljene naloge prejmejo nalepko oziroma žig za svoj MIGA-karton. Zbrane nalepke pomenijo višino zbranih sredstev. Šola namreč pridobi lokalna podjetja in obrtnike, predvsem pa starše otrok, da s svojimi donacijami sodelujejo v projektu. 
S projektom želimo spodbuditi učence, da s svojimi dejanji pripomorejo k zbiranju sredstev za pomoč njihovim vrstnikom po svetu. Možnosti zbiranja sredstev v okviru projekta je več. Bistvo samega pohoda je izobraževanje za razvoj s pomočjo športa in humanitarnosti.

Izobraževanje
S pohodom želimo združiti zbiranje sredstev, kar je naše osnovno poslanstvo, z izobraževanjem otrok v Sloveniji. Govorimo o globalnem učenju, ki zajema izobraževanje o državah v razvoju, trajnostnem razvoju ter drugih tematikah, ki jih šolski kurikulumi ne zajemajo.
Projekt zajema dvourno izobraževanje na osnovi slikovnih gradiv in filma o Ruandi. Učenje se nadaljuje tudi med pohodom. Učenci skozi izkušnje spoznajo življenje njihovih vrstnikov v državah v razvoju.

Kako lahko šola organizira projekt si lahko preberete tukaj.
Po zaključenem projektu učitelj pripravi kratko evalvacijo, na osnovi katere UNICEF izda zahvalo. Evalvacijski list najdete tukaj.