Svet po meri otrok

Svet po meri otrok

Leta 2002 je v New Yorku potekalo posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov o otrocih, ki je bilo takrat prvič namenjeno obravnavi pravic in položaja otrok.

Rezultat zasedanja je bil sprejet globalni načrt za izboljšanje položaja otrok, imenovan Svet po meri otrok (pdf, 136 KB), s čimer so se posamezne države podpisnice, zavezale k pripravi nacionalnih akcijskih načrtov za izboljšanje položaja otrok. Podpisnica dokumenta je bila tudi Slovenija.

Slovenija: Program za otroke in mladino 2006-2016
Vlada RS je nato v letu 2006 sprejela Program za otroke in mladino 2006-2016 (pdf, 264 KB), ki mu morajo slediti dvoletni Akcijski načrti, vendar pa po zadnjem sprejetem načrtu za 2009-2010, pogrešamo aktualni  Nacionalni akcijski načrt. Prizadevamo si in pozarjamo, da je potreben konkreten in obvezujoč dokument, ki ne bo zgolj črka na papirju. V dokumentu mora biti prepoznana odgovornost slehernega akterja v družbi – vlade, državne uprave, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, gospodarstva, medijev, civilne družbe in nevladnih organizacij,  posameznikov ter neposredno tudi otrok.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja spremembe k besedilu Nacionalnega programa za otroke in mladino 2006–2016 v Republiki Sloveniji. UNICEF Slovenija je posredoval tudi svoje pripombe k besedilu dokumenta (pdf, 60 KB).

Zgodovina: Izhodišča dokumenta Svet po meri otrok
Posebno zasedanje je bilo namenjeno pregledu napredka desetletnega izvajanja sklepov Svetovnega vrha za otroke, ki je potekal leta 1991, ter sprejemu novega globalnega dnevnega reda za varstvo in razvoj otrok in mladostnikov v 21. stoletju. Tako je bil v zaključku zasedanja, po napornem in dolgem (osemnajstmesečnem) usklajevanju sprejet zaključni dokument z naslovom Svet po meri otrok, ki ga sestavljata Deklaracija in Program aktivnosti. V njem je določenih 10 ciljev, ki naj bi jih mednarodna skupnost dosegla v naslednjem desetletju, posamezne države pa so se zavezale, da pripravijo nacionalne akcijske načrte za izboljšanje položaja otrok. 

Zaključni dokument podaja 21 ciljev za dobrobit otrok z naslednjih  poglavitnih področij:
- zdravo življenje otrok, 
- izobraževanje, 
- zoper zlorabo, izkoriščanje in nasilje in 
- proti HIV/aidsu.

Zaključni dokument Svet po meri otrok izhaja iz tega, da je svet po meri otrok hkrati svet po meri vseh, da otroci niso strošek, temveč naložba v prihodnost kot tudi, da otroci niso le prihodnost, temveč tudi sedanjost, kar terja takojšnjo akcijo.