Razvojni cilji tisočletja

Razvojni cilji tisočletja

Leta 2000 so Združeni narodi s sprejetjem Deklaracije tisočletja postavili temelje za novo tisočletje.

189 voditeljev držav se je ob prelomu tisočletja v okviru t. i. Razvojnih ciljev tisočletja v zavezalo, da si bodo prizadevali  odpraviti skrajno revščino in lakoto, zagotoviti osnovno izobraževanje in enake možnosti za vse, zmanjšati umrljivost otrok, izboljšati zdravje mater, preprečiti širjenje HIV/AIDS-a, malarije in drugih bolezni, zagotoviti trajnostni razvoj in razviti globalno partnerstvo za razvoj do 2015. UNICEF s svojim delovanjem stremi k uresničevanju prav vseh osmih ciljev, saj bi pomembno izboljšali življenja otrok po vsem svetu.

  1. 1. Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto
Med letoma 1990 in 2015 prepoloviti število ljudi, ki živijo z manj kot enim ameriškim dolarjem na dan.
Med letoma 1990 in 2015 prepoloviti število ljudi, ki trpijo lakoto.

  1. 2. Doseči univerzalno zagotovitev osnovne izobrazbe
Zagotoviti, da bodo do leta 2015 vsi otroci lahko zaključili osnovnošolsko izobraževanje.

  1. 3. Promovirati enakost spolov in dati več moči ženskam
Do leta 2005 odstraniti spolne neenakosti v osnovno- in srednješolskem izobraževanju in do leta 2015 na vseh stopnjah izobraževanja.

  1. 4. Zmanjšati smrtnost otrok
Med letoma 1990 in 2015 za dve tretjini zmanjšati smrtnost otrok mlajših od pet let.

  1. 5. Izboljšati zdravje mater
Med letoma 1990 in 2015 za tri četrtine zmanjšati umrljivost mater.

  1. 6. Boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim
    Do leta 2015 ustaviti in začeti krčiti razširjenost virusa HIV/aidsa.
Do leta 2015 ustaviti in začeti krčiti razširjenost malarije in drugih nevarnih bolezni.

  1. 7. Zagotoviti trajnostni razvoj okolja
Vključiti načela trajnostnega razvoja v državne politike in programe ter ustaviti izgubo naravnih virov.
Do leta 2015 prepoloviti število ljudi, ki nimajo ustreznega dostopa do pitne vode in ustreznih higienskih razmer.
Do leta 2020 izboljšati življenjske pogoje vsaj 100 milijonom prebivalcem v revnih četrtih.

  1. 8. Razviti globalno partnerstvo za razvoj
Še naprej razvijati odprto, pravično, predvidljivo, nediskriminatorno trgovanje in finančni sistem.
Vključuje zavezo za dobro vodstvo, razvoj in zmanjšanje revščine tako na državni ravni kot mednarodni.
Poskrbeti za posebne potrebe manj razvitih držav.
Vključuje: s carinami neobremenjen, količinsko neomejen dostop do izvoznih dobrin najmanj razvitih držav; razširjen program zmanjšanja dolgov za zelo zadolžene revne države (HIPC) in odpravo uradnih dvostranskih dolgov; in bolj radodarna uradna pomoč državam obvezanih k zmanjševanju revščine.
Poskrbeti za posebne potrebe kopenskih in majhnih otoških držav v razvoju (preko Programa dejavnosti za trajnostni razvoj majhnih otokov v države in sklepov dvajsetsekundne posebne seje generalne skupščine).
Ukvarjati se s problemi dolgov v državah v razvoju tako z državnimi kot mednarodni ukrepi, tako da bo dolg daljnoročno znosen.