Konvencija o otrokovih pravicah

Konvencija o otrokovih pravicah

Poslanstvo UNICEF-a je zagovorništvo otrokovih pravic. Naša naloga je, da pomagamo pri zagotavljanju osnovnih potreb otrok in pri povečanju njihovih možnosti, da razvijejo svoje potenciale. Pri tem nas vodijo določbe in členi iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Konvencijo o otrokovih pravicah (.pdf), je 20. novembra 1989 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Je prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument, ki na enem mestu vključuje celotni razpon človekovih pravic, vključno s civilnimi, kulturnimi, ekonomskimi, političnimi in socialnimi pravicami. Konvencija je univerzalno priznana, saj jo je do danes ratificiralo skoraj vseh 193 držav Organizacije Združenih narodov, ki so se s tem obvezale, da bodo ustvarile nov, prijaznejši svet za otroke.

Za Slovenijo (ki je status pogodbene stranke nasledila kot ena od naslednic nekdanje SFRJ) je Konvencija stopila v veljavo s 25. junijem 1991. Kasneje so bili sprejeti še trije protokoli h Konvenciji o otrokovih pravicah, in sicer Izbirni protokol glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, Izbirni protokol glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Izbirni protokol glede postopka sporočanja kršitev.

Določila in načela Konvencije o otrokovih pravicah predstavljajo vodilo UNICEF-ovega delovanja na področju zagovorništva in zaščite otrokovih pravic, pomoči otrokom pri zadovoljevanju osnovnih potreb in širitvi priložnosti, da dosežejo svoj polni potencial.

Dokument vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci, in postavlja osnovne standarde za otrokov razvoj v različnih starostnih obdobjih ter na različnih področjih njegovega življenja. Konvencija določa te pravice v 54 členih in treh izbirnih protokolih. Opredeljuje osnovne človekove pravice, ki jih imajo otroci po vsem svetu: pravico do preživetja, do razvoja vseh potencialov, do zaščite pred kakršnim koli izkoriščanjem in do sodelovanja ter udeležbe.

Vsaka pravica, opredeljena v Konvenciji o otrokovih pravicah, je del človekovega dostojanstva in skladnega razvoja vsakega otroka. Konvencija ščiti otrokove pravice s tem, da postavlja osnovne standarde zdravstvene oskrbe, izobraževanja ter pravnih, civilnih in socialnih storitev.

Države, ki so podpisale konvencijo, so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice, razvijale in izvajale politike v luči največjega interesa otrok ter dopolnile svojo zakonodajo tako, da bodo v celoti uresničevale člene konvencije. Vsakih pet let morajo o svojem napredku obveščati Odbor za otrokove pravice pri Organizaciji Združenih narodov.

Konvencija o otrokovih pravicah 


 

Konvencija o otrokovih pravicah