Spremljanje uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah

Odbor za otrokove pravice Združenih narodov je nadzorni mehanizem za Konvencijo o otrokovih pravicah.

Odbor za otrokove pravice sestavlja 18 neodvisnih strokovnjakov, ki preko sistema poročanja držav nadzirajo uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah ter obeh izbir protokolov s strani držav pogodbenic. Odbor ne sprejema individualnih pritožb o kršitvah otrokovih pravic, tovrstne pritožbe pa se lahko naslovijo na odbore, ki imajo to pristojnost (npr. Odbor za človekove pravice).

V Sloveniji izvajamo aktivnosti z naslednjimi cilji:
  • povečanje skrbi za otroke in nasploh mlado generacijo,
    prepoznavanje posameznih vlog in odgovornosti, 
  • razumevanje razlogov za razkorak med načrtovanim in uresničenim 
  • spoznanje o tesni medsebojni odvisnosti in nujnem povezovanju sektorjev na različnih področjih in ravneh.
Za uresničitev zastavljenih ciljev pa so potrebna dolgoročna in predvsem kontinuirana prizadevanja. Boljši konkretni rezultati v korist otrok so bili doseženi tam, kjer je temeljno normativno ogrodje za pripravo akcijskih načrtov predstavljala Konvencija o otrokovih pravicah in ne samo obstoječa nacionalna zakonodaja.

UNICEF-u Slovenija spremljamo proces uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah in pripravo vladnih periodičnih poročil h Konvenciji o otrokovih pravicah ter prispevamo s strokovnimi komentarji.

Poročanje o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah:
- Slovenija je 6. junija 2013 na Odboru ZN za otroke v Ženevi poročala o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah. Predstavljeno je bilo združeno 3. in 4. periodično poročilo. (pdf, 155 KB, v angleščini)
- Koalicija nevladnih organizacij je ob tej priložnosti pripravila alternativno poročilo, ki je bilo predstavljeno Odboru ZN za otroke. (pdf, 550 KB, v angleščini)
- 14. junija 2013 je Odbor ZN za otroke objavil Sklepne ugotovitve odbora (pdf, 364 KB, v angleščini) 3. in 4. periodičnemu poročilu Slovenije, kjer bodo vključena priporočila za ureditev področij, ki otrokovih pravic ne urejajo v dovoljšnji meri.

Arhiv poročil:
- 2. periodično vladno poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah (pdf, 548 KB, v slovenščini)
- Alternativno poročilo nevladnih organizacij iz leta 2003 k 2. periodičnem poročilu (pdf, 550 KB, v angleščini)
- Sklepne ugotovitve odbora k 2. periodičnem poročilu Slovenije (pdf, 97 KB, v slovenščini)