Oblike prostovoljnega dela

Oblike prostovoljnega dela

Prostovoljno delo vam daje priložnost za sodelovanje na različnih področjih delovanja UNICEF-a Slovenija.

Izvajanje delavnic v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
UNICEF želi z delavnicami v redni pouk umestiti tiste vsebine, ki jih formalno izobraževanje ne vključuje. Z njimi otroke in mlade ozavešča o njihovih pravicah, ki so zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah. 
Na uvodnem izobraževalnem seminarju, ki poteka v začetku šolskega leta, dobiš potrebna znanja in materiale za izvajanje delavnic. Na mesečnih srečanjih dobiš seznam šol, ki so se prijavile k projektu in si izbereš šole, s katerimi se dogovoriš za termin izvedbe delavnice. 
Delavnice trajajo eno do dve šolski uri. Vsako leto obravnavamo drugo temo, letošnja je Sirija in otrokove pravice. Delavnice so prilagojene starostni stopnji otrok in mladih. 

Pomoč pri organizaciji različnih dogodkov
UNICEF Slovenija vsako leto organizira različne odmevne dogodke, pri organizaciji katerih k sodelovanju povabimo naše prostovoljce. Pri dogodkih lahko prostovoljci sodelujejo na vseh nivojih – pri idejni zasnovi, pripravi, izvedbi ter evalvaciji. 

Med takšne dogodke sodijo:

- prodajne razstave Punčk iz cunj, 
- dražba Punčk iz cunj, 
- TV-oddaje, 
- zaključno srečanje s prostovoljci, 
- zaključna srečanja z vrtci in osnovnimi šolami.

Prevajanje
Si študent ali diplomant jezikoslovja? Pridobi si dodatne prevajalske izkušnje. Zaradi mednarodne narave naše organizacije pri svojem delu uporabljamo veliko gradiv v tujih jezikih. Prostovoljci navadno prevajajo različne članke in priročnike iz tujega jezika v slovenščino, redkeje pa se teksti prevajajo iz slovenščine v tuje jezike. Najpogosteje gre za angleščino, občasno pa tudi za francoščino, španščino in nemščino. 
Prostovoljci običajno prevajajo doma in nam prevode pošiljajo po elektronski pošti. 

Projekti skupin in posameznikov
S projekti ozaveščamo javnost o naših nalogah ter spodbujamo druge, da postanejo aktivni pri spreminjanju sveta.
Naši prostovoljci lahko v svojem lokalnem okolju organizirajo različne akcije zbiranja sredstev, na primer dobrodelni koncert v šoli, dobrodelno večerjo s prijatelji, dobrodelno modno revijo in podobno. 

Prodaja UNICEF-ovih izdelkov
UNICEF Slovenija kot nacionalni odbor zbira sredstva za programe v državah v razvoju. UNICEF-ovi prostovoljci sodelujejo pri prodaji izdelkov na prodajnih stojnicah na različnih dogodkih. 

Administrativna pomoč
UNICEF Slovenija potrebuje pomoč prostovoljcev pri različnih administrativnih in pisarniških delih. 
Prostovoljci nam pomagajo pri odpiranju in sortiranju pošte, vnašanju podatkov v baze, pisanju rojstnodnevnih kartic, pisanju položnic in podobno. Administrativna pomoč se izvaja na sedežu UNICEF-a, na Pavšičevi 1 v Ljubljani. 

Izpolnite prijavnico in se nam pridružite.

UNICEF-u Slovenija dajem privolitev, da hrani in obdeluje navedene podatke za namene svoje humanitarne dejavnosti, kot je opisano v pogojih.