Trajno prijateljstvo

Trajno prijateljstvo

Projekt Trajno prijateljstvo se izvaja v sklopu Evropskega leta za razvoj

Naslavlja problem neozaveščenosti otrok in mladih o možnostih aktivne vpetosti v lokalno in globalno okolje, nepoznavanja in nerazumevanja pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja, poznavanja svojih pravic in odgovornosti kar vodi v njihovo pasivnost  tudi v situacijah, ki kršijo otrokove pravice in so škodljive zanje oz. za njihove vrstnike doma in po svetu. To pa je tudi posledica neozaveščenosti pedagoškega kadra, staršev in splošne javnosti. 

S projektom bomo spodbudili vzgojo otrok in mladih v odgovorne državljane sveta, ki razumejo in udejstvujejo svojo odgovornost do sebe, do drugih in do okolja. Projekt spodbuja samostojne akcije mladih na področju vsebin globalnega učenja - GU (otrokovih in človekovih pravic, čistega in varnega okolja, trajnostnega razvoja, mirovne vzgoje, zmanjševanje revščine, preprečevanja medvrstniškega nasilja, enakosti in enakopravnosti).

S projektom želimo otrokom in mladim, pa tudi pedagoškim in mladinskim delavcem sporočiti, da tudi osebne odločitve in lokalni dogodki vplivajo na globalne spremembe. Otroke in mlade želimo naučiti, da imajo posebne pravice in da je njihova pravica tudi participacija. Da če želimo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi.

S projektom želimo seznaniti najmanj 20.000 otrok in mladih, od tega jih najmanj 2000 ozavestiti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne razvojne pomoči ter o možnostih aktivnega udejstvovanja na lokalnem, nacionalnem in globalnem nivoju.

V projekt bomo vključili najmanj 400 učiteljev ter 36 prostovoljcev. Obenem bo projekt promoviralo tudi 11 Junior ambasadorjev UNICEF-a. 


Cilji projekta 
  1. 1. Najmanj 20.000 otrok in mladih bo seznanjenih o projektu Trajno prijateljstvo in o temeljnih sporočilih projekta (prek svojih učiteljev, ki v šolah izvajajo projekt Trajno prijateljstvo na osnovi usposabljanj in rednih UNICEF-ovih pisem).
  2. 2. Najmanj 2000 otrok in mladih ozaveščenih o mednarodnem razvojnem sodelovanju in mednarodni razvojni pomoči ter o možnostih aktivnega udejstvovanja mladih na lokalnem, nacionalnem in globalnem nivoju (bo prek delavnic, ki jih izvedejo UNICEF-ovi prostovoljci)
  3. 3. Najmanj 36 prostovoljcev bo opolnomočenih za samostojno nastopanje in vodenje delavnic
  4. 4. Vzpostavljena bo medvrstniška  pomoč in ustvarjalno reševanje problemov z aktivnostjo Podaj ključ do sanj
  5. 5. Najmanj 14 Junior ambasadorjev UNICEF-a bo opolnomočenih za aktivno participacijo v lokalnem in globalnem okolju
  6. 6. Omogočeno bo mednarodno povezovanje mladih in krepitev medkulturnega dialoga z vključevanjem mednarodnih prostovoljcev
  7. 7. Sodelujoči otroci in mladi bodo vključeni v pripravo sporočil za javnost in različnih medijskih objav.