Predlogi za delo

Da se boste lažje odločili, smo pripravili nabor nekaterih aktivnosti, ki jih lahko mladi skupaj z mentorjem ustvarijo, izvedejo in organizirajo.

 • Vzpostavijo mentorstvo mlajšim sovrstnikom za različne vrste pomoči pri vključevanju v družbo – posebej v dijaških domovih in vzgojnih zavodih, pomoč pri komunikaciji z učitelji in mladinskimi delavci, pomoč pri začetniških težavah …
 • Ustvarijo skupino za pomoč sovrstnikom pri šolskih težavah.
 • So zagovornik otrokovih pravic na šoli ali v okviru dijaškega doma.
 • Oblikujejo skupino, ki aktivno sodeluje pri oblikovanju šolskih ali domskih pravil.
 • Pomagajo svojim vrstnikom s posebnimi potrebami in ranljivim skupinam mladih, mladim z drugačnim kulturnim ali socialnim ozadjem, revnejšim ...
 • Organizirajo medgeneracijske skupine; popoldansko druženje s starejšimi, pomoč starejšim pri nakupih ali drugih opravkih, pripravijo kulturno prireditev ob različnih praznikih za bližnji dom starejših občanov, organizirajo skupinsko šivanje punčk iz cunj ter spremljajočo dražbo ali razstavo …
 • Oblikujejo novinarsko skupino, ki sodeluje z lokalnimi časopisi ali radijem ter obravnava različne problematike in tudi prijetne situacije, v katerih so mladi izpostavljeni.
 • Pripravijo natečaj (slikanje, fotografiranje, pesmi …), nato pa iz izdelkov pripravijo razstavo, na koncu pa dražbo teh predmetov, na katero povabijo profesorje, starše, lokalne gospodarstvenike in politike. 
 • Pripravijo stojnico, na kateri prodajajo UNICEF-ove voščilnice (v novembru in decembru), lahko pa preko stojnice tudi ozaveščajo mimoidoče.
 • Pripravijo dramsko igro in jo uprizorijo na kakšni izmed šolskih proslav ali ob kateri drugi priložnosti.
 • Organizirajo lahko športno prireditev, kjer se v določenem športu pomerijo dijaki, profesorji in vodje lokalne oblasti ali lokalnih podjetij, izkupiček od vstopnine pa namenijo UNICEF-ovim dolgoročnim programom. 
 • Organizirajo šolski maraton, ki se ga bodo udeležili tudi starši in prijatelji. Štartnino namenijo UNICEF-ovim dolgoročnim programom pomoči.
 • Pripravijo lahko UNICEF-ov dan, kjer predstavijo delovanje UNICEF-a in UNICEF-a Slovenija ter postavijo UNICEF-ovo stojnico.
 • Na šolski ali kateri drugi lokalni prireditvi se z organizatorjem dogovorite za poseben prostor, kjer lahko prodajajo UNICEF-ove artikle ali pa ročna dela, nakit in umetnine, ki so jih izdelali mladi sami.