Srednje šole in dijaški domovi

Z izvajanjem aktivnosti v srednjih šolah in dijaških domovih spodbujamo aktivno participacijo mladih v domačem in širšem okolju. Namen je spodbuditi mlade k prepoznavanju krivic, neenakosti, rasizma, stereotipov in predsodkov ter jim dati možnost, da se v spreminjanje sveta na boljše aktivno vključijo.

Postanite del družine UNICEF-ovih vzgojiteljev in učiteljev
V UNICEF-u Slovenija vodimo in koordiniramo program ter nudimo mentorjem vso podporo. Mentor lahko postane vsak pedagoški ali mladinski delavec, ki dela z mladimi (14-20 let), in ga zanimajo tematike participacije mladih in možnosti soustvarjanja sveta. V okviru šole ali organizacije se določi mentorja, ki postane tudi koordinator za vašo šolo oz. organizacijo in s tem neposreden kontakt z nami. S koordinatorji redno komuniciramo prek elektronske pošte. Zato vas vabimo, da v prijavnico natančno napišete svoj elektronski naslov ter redno spremljate svoj elektronski predal. 

Tema šolskega leta 2015/2016 je Trajno prijateljstvo.

Sodelujočim mladim ponujamo izziv, da se preizkusijo v nečem novem, obenem pa z lastno aktivnostjo in idejami soustvarjajo boljši jutri za vse nas in za ljudi po svetu. Program mentorji izvajajo v okviru razrednih ur, dijaške skupnosti in različnih neformalnih skupin.

Se želite prijaviti? Prosimo, izpolnite prijavnico.