PrisluhniSpoznajSpremeni-2019-480.jpg

#PrisluhniSpoznajSpremeni

V okviru projekta #PrisluhniSpoznajSpremeni je UNICEF Slovenija lansko leto izdal priročnik za oblikovanje vključujoče šolske skupnosti. S priročnikom želimo odpreti vprašanja, ki veljajo za občutljiva, to občutljivost pa premostiti z odprtim pogovorom o vrednotah, stališčih, pogledih na migracije, na izzive in posledice družbene neenakosti. Želimo prispevati drobec v mozaiku sooblikovanja šole, ki je vključujoča, ki zavzema položaj ničelne tolerance do diskriminacije, neenakega obravnavanja in nasilja. Priročnik med drugim vsebuje predloge delavnic, ki jih lahko izvedete v vašem razredu.

 

PRIROČNIK ZA PEDAGOGE

 

Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije. Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni se izvaja s sofinanciranjem s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.


POMEMBNE POVEZAVE


Urad vlade RS za kumuniciranje