PrisluhniSpoznajSpremeni_header.png

#PrisluhniSpoznajSpremeni 2017

Ker mladi danes živijo v dvojnem svetu: fizičnem in digitalnem, bo projekt zaživel tako na delavnicah v šolah po Sloveniji kot na družbenih omrežjih. Menimo, da je pomembno, da mlade opozorimo na nevarnosti in negativne posledice sovražnega govora na družbenih omrežjih ter jih hkrati spodbudimo k uporabljanju spletnih orodij za širjenje pozitivnih sporočil in aktivne participacije mladih.


UNICEF Slovenija je organiziral natečaj za slogan projekta #PrisluhniSpoznajSpremeni. V sklopu projekta mlade ozaveščamo o otrokovih pravicah beguncev in migrantov in jih spodbujamo k aktivnemu udejstvovanju pri vključevanju v slovensko okolje.


Na natečaj je prispelo 19 sloganov. Vsem sodelujočim se toplo zahvaljujemo za sodelovanje.


Zmagovalni slogan je napisal Gašper Cvetič iz Maribora. Slogan se glasi:

NISMO PREHODILI NJIHOVE POTI, ZATO NE SODIMO NJIHOVIH KORAKOV.


Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije. Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni se izvaja s sofinanciranjem s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.


Urad vlade RS za kumuniciranje