prisluhniSpoznajSpemeni_300.jpg

#PrisluhniSpoznajSpremeni: Upaj si spreminjati svet!

Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni: PrisluhniSpoznajSpremeni!, ki se izvaja v okviru sofinanciranja s strani Urada Vlade RS za komuniciranje, mlade ozavešča o otrokovih pravicah in spodbuja k sprejemanju drugačnosti in raznolikosti. Mladi lahko prisluhnejo zgodbam otrok beguncev in migrantov, spoznajo njihovo kulturo, usodo in razloge za migracije, ter na podlagi tega lahko ustvarijo svoje mnenje s katerim lahko vplivajo na ljudi okoli sebe, razbijajo stereotipe in spremenijo svet okoli sebe. V druženju z ljudmi z drugačnim kulturnim, etničnim ali verskim ozadjem lahko mladi najdejo izziv za lasten razvoj, ki bogati oba: tistega, ki sprejema, in tistega, ki je sprejet.

S projektom #PrisluhniSpoznajSpremeni: Upaj si spreminjati svet! naslavljamo problem neozaveščenosti in nestrpnosti mladih v Sloveniji. UNICEF se že od začetka prihajanja migrantov v Slovenijo bori za spremembe v razmišljanju slovenske javnosti. UNICEF-ovo osnovno načelo in poslanstvo je boj za pravice ljudi, še posebej otrok, ter spodbujanje enakopravnosti, vzajemne odgovornosti in sobivanja.

Projekt zajema delavnice za učence tretje triade in srednješolce, usposabljanja za prostovoljce vključene v izvajanje projekta ter izdajo priročnika za lažje sporazumevanje v šolah in vrtcih. Delavnice za učence zajemajo vsebine o vzrokih in posledicah migracij, pomembnosti razumevanja medkulturnih razlik in medkulturnega dialoga, ter otrokovih in človekovih pravic. Mlade bomo seznanili s pozitivnimi vidiki preseljevanja, prednostmi multikulturne družbe, spodbujali bomo socialno solidarnost ter sprejemanje vsakega posameznika.

Ker mladi danes živijo v dvojnem svetu: fizičnem in digitalnem, bo projekt zaživel na spletnih delavnicah in na družbenih omrežjih. Menimo, da je pomembno, da mlade opozorimo na nevarnosti in negativne posledice sovražnega govora na družbenih omrežjih ter jih hkrati spodbudimo k uporabljanju spletnih orodij za širjenje pozitivnih sporočil in aktivne participacije mladih.

 

DELAVNICE

Otrokove pravice: https://youtu.be/iPbGTNIVxoc

Vpliv pandemije koronavirusa na otroke: https://youtu.be/Q5FYBn6qdN0

Ne širi okužbe, ne širi diskriminacije: https://youtu.be/6oMe-mKkCtY

Razredni načrt: https://youtu.be/adM4Yb6yzKY

 

PRIROČNIK ZA PEDAGOGE

PRIROČNIK ZA LAŽJE SPORAZUMEVANJE V ŠOLAH IN VRTCIH (PDF) (2020)

Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije. Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni se izvaja s sofinanciranjem s strani Urada Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.


POMEMBNE POVEZAVE


Urad vlade RS za kumuniciranje