PrisluhniSpoznajSpremeni_header.png

#PrisluhniSpoznajSpremeni

Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni ki se izvaja v okviru sofinanciranja s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje mlade ozavešča o otrokovih pravicah in spodbuja k sprejemanju drugačnosti in raznolikosti. Mladi lahko prisluhnejo zgodbam otrok beguncev in migrantov, spoznajo njihovo kulturo, usodo in razloge za migracije, ter na podlagi tega lahko ustvarijo svoje mnenje s katerim lahko vplivajo na ljudi okoli sebe, razbijajo stereotipe in spremenijo svet okoli sebe. V druženju z ljudmi z drugačnim kulturnim, etničnim ali verskim ozadjem lahko mladi najdejo izziv za lasten razvoj, ki bogati oba: tistega, ki sprejema, in tistega, ki je sprejet. 

S projektom #PrisluhniSpoznajSpremeni naslavljamo problem neozaveščenosti in nestrpnosti mladih v Sloveniji. UNICEF se že od začetka prihajanja migrantov v Slovenijo bori za spremembe v razmišljanju slovenske javnosti. UNICEF-ovo osnovno načelo in poslanstvo je boj za pravice ljudi, še posebej otrok, ter spodbujanje enakopravnosti, vzajemne odgovornosti in sobivanja. 

Projekt zajema izvedbo delavnic za učence tretje triade in srednješolce, usposabljanja za pedagoge in prostovoljce vključene v izvajanje projekta, ter izdajo priročnika za lažje razumevanje situacije in stiske otrok priseljencev za pedagoške delavce. Delavnice za učence zajemajo vsebine o vzrokih in posledicah migracij, pomembnosti razumevanja medkulturnih razlik in medkulturnega dialoga, ter otrokovih in človekovih pravic. Mlade bomo seznanili s pozitivnimi vidiki preseljevanja, prednostmi multikulturne družbe, spodbujali bomo socialno solidarnost, ter sprejemanje vsakega posameznika. 

Ker mladi danes živijo v dvojnem svetu: fizičnem in digitalnem, bo projekt zaživel tako na delavnicah v šolah po Sloveniji kot na družbenih omrežjih. Menimo, da je pomembno, da mlade opozorimo na nevarnosti in negativne posledice sovražnega govora na družbenih omrežjih ter jih hkrati spodbudimo k uporabljanju spletnih orodij za širjenje pozitivnih sporočil in aktivne participacije mladih.

Priročnik za pedagoge


Primeren za rabo: v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli.

V priročniku, ki je pred vami, smo zbrali nekaj napotkov, s katerimi si boste lahko pomagali pri delu z otroki, ki doživljajo ali so doživeli težke izkušnje. Tem otrokom najosnovnejše pravice niso bile zagotovljene. Napotki so namenjeni za delo z vsemi otroki, ne glede na njihovo kulturno ozadje ali socialno-ekonomski položaj.

 

Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije. Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni se izvaja s sofinanciranjem s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.


POMEMBNE POVEZAVE


Urad vlade RS za kumuniciranje