Priročniki

Priročniki

V UNICEF-u Slovenija ozaveščamo otroke in mlade o njihovih pravicah ter jih vzgajamo v odgovorne in aktivne državljane.

Za doseganje tega cilja sodelujemo z vrtci in s šolami preko programa Izobraževanje za razvoj. Izdali smo številne priročnike, ki so mentorjem UNICEF-ovih aktivnosti v pomoč pri poučevanju in vzgajanju otrok. Vabljeni k branju!

Kako učinkovito pomagati otroku, ki je doživel težje izkušnje (2018), pdf, 4,43 MB
Primeren za rabo: v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli.
V priročniku, ki je pred vami, smo zbrali nekaj napotkov, s katerimi si boste lahko pomagali pri delu z otroki, ki doživljajo ali so doživeli težke izkušnje. Tem otrokom najosnovnejše pravice niso bile zagotovljene. Napotki so namenjeni za delo z vsemi otroki, ne glede na njihovo kulturno ozadje ali socialno-ekonomski položaj.

Mladi in globalni (2013), pdf, 6,27 MB
Primeren za rabo: v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli
V priročniku so zbrane delavnice, ki smo jih preizkusili v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Preko delavnic se otroci in mladi srečajo s številnimi temami, kot so otrokove pravice, nenasilje, participacija, vključenost, ekologija, revščina, Ruanda in zdravje. 

Bobrove ustvarjalnice 2011/2012 (2011), pdf, 8,19 MB
Bobrove ustvarjalnice 2010/2011 (2010), pdf, 14,4 MB
Primeren za rabo: v vrtcu, osnovi šoli, srednji šoli
Priročnika imata posebno poslanstvo – namenjena sta ustvarjalnemu zbiranju sredstev. V priročniku so navodila, kako izdelati nekaj preprostih a lepih izdelkov, sredstva od prodaje teh pa so namenjena pomoči otrokom v državah v razvoju.

Pravica je tudi dolžnost (2009), pdf, 12,6 MB
Primeren za rabo: v osnovni šoli
Priročnik je namenjen učiteljem in mentorjem, ki delajo z mladimi med 9. in 15. letom starosti. Vsebuje tri vrste učnega materiala: Anino zgodbo, vprašanja za razpravo o otrokovih pravicah ter aktivnosti, ki spodbujajo otroke k razumevanju in raziskovanju otrokovih pravic.

Mala šola otrokovih pravic (2009), pdf, 6,73 MB
Primeren za rabo: v vrtcu
Priročnik je namenjen polaganju temeljev razumevanja otrokovih pravic pri predšolskih otrocih. Preko njega otroci spoznajo nujnost poznavanja in spoštovanja svojih pravic in pravic vseh bitij na tem planetu.

Ni mi vseeno v kakšen svet bom odrasel (2009), pdf, 2,25 MB
Primeren za rabo: v osnovni šoli
S pomočjo priročnika otroci spoznajo življenje otrok v državah v razvoju in težave, s katerimi se ti otroci spoprijemajo in v katerih potrebujejo tudi našo pomoč. Spoznajo temeljne dokumente: Konvencijo o otrokovih pravicah, Deklaracijo tisočletja ter Svet po meri otrok.

Potovanje k sebi in okrog sveta (2008), pdf, 8,63 MB
Primeren za rabo: v vrtcu
Priročnik preko potovanja okrog sveta v otrocih prebudi spoštovanje do drugačnosti. Potovanje se prične s spoznavanjem ljudi – najprej sebe, nato družine, nadaljuje pa s spoznavanjem širšega okolja. 

Varen pred nasiljem – moja pravica (2007), pdf, 466 KB
Primeren za rabo: v osnovni šoli, srednji šoli
Priročnik je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi, in predvsem mladim samim, ki želijo dodati svoj delež k zmanjševanju medvrstniškega nasilja.

To je moja igrača (2006), pdf, 3,06 MB
Primeren za rabo: v vrtcu
Tema priročnika je preprečevanje medvrstniškega nasilja med otroki v vrtcu. Zajema teme spoštovanje sebe in drugih, sprejemanje drugačnosti, razumevanje čustev in konstruktivno reševanje konfliktov.

Otroci: pozabljen obraz aidsa (2006), pdf, 5,38 MB
Primeren za rabo: v osnovni šoli, srednji šoli
Priročnik je nastal v okviru kampanje Združeni za otroke – združeni proti aidsu, ki opozarja na dejstvo, da otroci pri okužbah z virusom HIV niso izvzeti. Priročnik omogoči prikaz globalne problematike skozi različne zgodbe osirotelih otrok. 

Vključimo otroke! (2004), pdf, 17,4 MB
Primeren za rabo: v osnovni šoli, srednji šoli
Priročnik je namenjen vsem tistim, ki želijo spodbuditi mlade k aktivnemu nasprotovanju kakršne koli oblike diskriminacije. Osrednja tema priročnika je socialna izključenost, katero mladi spoznajo preko simulacijskih vaj in zgodb otrok, ki so jo doživeli. 

Mavrični priročnik - OŠ (2000), pdf, 7,69 MB
Mavrični priročnik - vrtec (2001), pdf, 8,14 MB
Primeren za rabo: v vrtcu, osnovni šoli
Doktor Fru in profesor Pak otrokom razložita osnove zdrave prehrane. Priročnik je obogaten s pobarvankami in nalogami za otroke.

Ali poznaš svoje pravice (1998), pdf, 5,49 MB
Primeren za rabo: v osnovni šoli
Za osebni in globalni razvoj morajo otroci po vsem svetu razumeti načelo pravic, da vedo do katerih pravic so upravičeni in jih morajo spoštovati ter sočustvovati z vsemi, ki so jim te pravice zanikane. 

Kapljica vode (1997), pdf, 6.67 MB
Primeren za rabo: v osnovni šoli
Količina pitne vode se zaradi različnih onesnaževalcev, intenzivnega kmetijstva, podnebnih sprememb in zvišane porabe vode zaradi povečanega števila prebivalstva zmanjšuje. S projektom »kapljica vode« osveščamo porabnike pitne vode po vsem svetu, kako pomembno je ohraniti čisto to najosnovnejšo prvino za življenje na Zemlji.