Primeri izvedenih akcij

Pravična trgovina (Fairtrade)

Pri dodatnem pouku smo prebrali besedila iz delovnega zvezka Touchstone 7, ki so se nanašala na pravično trgovino. Dobila sem idejo, da bi izdelala projekt za UNICEF, ki je predstavljen ob koncu vsake enote v delovnem zvezku. Na ta način sem želela predstaviti sošolcem kaj je pravična trgovina in kako pomaga ljudem, ki jih trgovske verige izkoriščajo.
Izdelala sem plakat, obiskala pravično trgovino Tri muhe v starem delu Ljubljane, se pogovorila s prodajalko, vzela različne letake in s pomočjo interneta zbrala še dodatne informacije. Doma sem izdelala plakat in ga predstavila na dodatnem pouku ter svojim sošolcem pri redni uri angleščine.

Tara Mlekuž, OŠ Bičevje, Ljubljana

---


 
Tara Mlekuž je Junior ambasadorka UNICEF-a in je v šolskem letu 2014 -2015 postala tudi prijateljica UNICEF-a s svojim projektom Pravične trgovine.