Kako postanem prijatelj UNICEF-a?

Postani aktiven! Med vikendi ali šolskimi počitnicami se domisli aktivnosti, s katerimi boš svojim vrstnikom in odraslim predstavil otrokove pravice. Pri tem ti lahko pomagajo tudi sorodniki, prijatelji, sošolci ali učitelji.

Spodaj preberi nekaj idej, ki so že bile izvedene. Lahko pa si še bolj kreativen in si izmisliš čisto novo aktivnost in prispevaš k boljšemu svetu na tvoj edinstven način!

Izvedi aktivnost, pošlji nam fotografije in postani prvi prijatelj UNICEF-a!
Fotografije ali videoposnetke svojih akcij in izdelkov pošljite na info@unicef.si ali po pošti na UNICEF Slovenija, Maja Planinc, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Prijatelj UNICEF-a. 

Najbolj kreativne ideje pa bodo še posebej nagrajene!
Otrok ali skupina otrok, ki bo izvedla najbolj inovativno, drugačno, novo, popularno aktivnost v tem šolskem letu, bo prejela naziv Junior ambasador UNICEF-a.
---

Ideje
Skupaj z drugimi naredite časopis in v njem opozorite na otrokove pravice in kršitve. Razdelite/prodajte časopis na šolskih zabavah ali na roditeljskih sestankih. 
Pišite članke o aktualnem dogodku, npr. o akciji na vaši šoli ali v vašem delu mesta. Objavite jih v šolskem časopisu, pošljite jih na dnevni časopis ali na UNICEF.  
Napravite intervju z odraslimi in otroki. Vprašajte, kaj menijo o temi otrokove pravice. Zapišite si vprašanja in odgovore ter jih objavite – v šolskem časopisu, na internetni strani šole, v lokalnem časopisu ali na plakatu.  
S prijateljicami in prijatelji si zamislite igro vlog, v kateri obravnavate določen problem, ki se nanaša na otrokove pravice, in jo predstavite drugim.  
Naredite kolaže, ki opozarjajo na kršitve otrokovih pravic. Dajte jim naslove, npr. „Za otrokove pravice gre“ ter jih predstavite na razstavi. 
Razmislite o vprašanjih in sestavite kviz na temo otrokovih pravic. Z njimi izprašajte druge otroke ali odrasle. 
Povabite medije, novinarje iz časopisov, radia, televizije in spleta, in organizirajte novinarsko konferenco ter jih opozorite na vaš namen. K vaši akciji povabite odrasle. (20. november je Svetovni dan otroka. Na ta dan so Združeni narodi sprejeli Konvencijo o otrokovih pravicah. Na ta dogodek opomnite z akcijo. Obletnice kot Svetovni dan otroka je dober trenutek za sodelovanje z mediji, da poročajo o vaši akciji. Izkoristite to priložnost).  
Ljudem, ki kršijo otrokove pravice razdelite opozorila. Podelite srčke in limone, ki ste jih naredili sami, za izjemno dobro ali zelo slabo dejanje.  
V knjigah in na internetu poiščite otroške igre iz drugih držav. Igrajte se jih z drugimi otroci, npr. na dvorišču na zabavi, ki ste jo sami organizirali, ali na kakšnem rojstnem dnevu, na šolski zabavi ali na informativni stojnici. 
S svojim razredom ali s šolo sklenite partnerstvo s šolo v drugi deželi. Pomagajte si in se učite eden od drugega. Učitelji na vaši šoli ali lokalni uradi za šolstvo vam bodo pomagali, da vzpostavite kontakt.
Napišite pesem. Predstavite to pesem na zabavi v razredu, v šoli ali na ulici. 
Napišite pisma na temo otrokovih pravic in jih pošljite politikom, podjetjem, časopisom in možnim sponzorjem. Zahtevajte spremembe in podporo.  
Imejte predavanja za otroke in mlade. 
Izmislite si radijsko igro, jo posnemite in predvajajte drugim na šolskem ali lokalnem radiu. 
Poiščite in zberite informacije, slike in fotografije o kršitvah otrokovih pravic (npr. otroško delo, revščina) na internetu ali v časopisih in iz njih naredite stenski časopis ali razstavo. 
Zapišite, kaj si želite za otroke na vaši šoli, v soseski, v celi deželi, na celem svetu. Izdelajte sezname želja in jih pošljite odgovornim (ravnatelju, županu, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju Združenih narodov) in nato šolskim in lokalnim časopisom sporočite odgovore, ki ste jih dobili od odgovornih.  
Povabite starše. Skupaj z razredom pripravite predstavitev za starše. Informirajte jih o otrokovih pravicah. Naredite razstavo, kviz ali igro. Zbirajte prispevke. 
Narišite strip. V njem opozorite na kršitev ene izmed otrokovih pravic. Pokažite tudi možne rešitve. 

To so ideje, ki so že bile izvedene in jih seveda lahko uporabite. Najbolj pa je zaželeno, da ste domiselni in uresničite svojo idejo ter na svoj edinstven način prispevate k boljšemu svetu za otroke.