Kako lahko pomagate?

Kako lahko pomagate?

Vzgojitelji in učitelji ste naši partnerji pri ozaveščanju otrok in širše javnosti o pravicah otrok in njihovem kršenju.

Prav kršenje otrokovih pravic po svetu je velik problem, ki ga UNICEF sistematično rešuje v državah v razvoju. V ta namen zbiramo sredstva za pet osnovnih programov pomoči otrokom v državah v razvoju. Tudi vi nam lahko pri tem pomagate. Sredstva lahko zbirate z organizacijo dobrodelnih prireditev, srečelovov, plesov, potopisnih predavanj, pohodov in podobno. Sredstva za t.i. splošni sklad lahko zbirate tudi s prodajo voščilnic in daril, sredstva za cepljenje otrok pa v okviru projekta Punčka iz cunj.

Zbrana sredstva nakažite na transakcijski račun Slovenske fundacije za UNICEF, ustanove: SI56 0201 3025 9875 526, pri namenu nakazila jasno napišite ime vašega vzgojno-izobraževalnega zavoda in ime odgovorne osebe, referenčna številka je: 00 41520.