integriteta-(480-300)-unicef-si.jpg

INTEGRITETA V MEDOSEBNIH ODNOSIH

Priročnik Integriteta v medosebnih odnosih je namenjen krepitvi integritete učencev. Naslavlja učitelje in pedagoške delavce, posredno pa tudi mlade med 6. in 14. letom starosti. Vsebuje deset tematskih sklopov, osnovanih na desetih pojmih, ki definirajo posameznika z integriteto: poštenost, verodostojnost, pristnost, celovitost, skladnost, moralne norme, osnove prava, pravice, enakost ter medsebojno spoštovanje. Vsak tematski sklop vsebuje tri delavnice: delavnico, namenjeno učencem 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole, delavnico, namenjeno učencem 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole, ter delavnico, namenjeno učencem 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole.

PRIROČNIK ZA PEDAGOGE

INTEGRITETA V MEDOSEBNIH ODNOSIH: PRIROČNIK ZA KREPITEV INTEGRITETE UČENCEV (2022)

Priročnik je bil financiran s sredstvi javnega razpisa »Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah« Komisije za preprečevanje korupcije.