UNICEF-ov krožek

UNICEF-ov krožek

Mentorjem UNICEF-ovih krožkov predlagamo kako voditi krožek in katere dejavnosti lahko v okviru krožka izpeljete.

Krožek je oblika dejavnosti, ki pomeni, da se z učenci redno srečujete. Krožek naj bi potekal tedensko eno ali dve šolski uri. V krožek lahko vključite najrazličnejše kreativne aktivnosti (priprava posterja, razstave), zabavne igre, kviz, tematska srečanja ali okrogle mize, ogled videoposnetkov …

Cilji UNICEF-ovega krožka:
spoznavanje organizacije UNICEF, seznanitev z njenim pomenom in delovanjem
vzgoja za globalno solidarnost in strpno sobivanje
spodbujanje otrok k participaciji in aktivnosti
seznanjanje s problemi človeštva in razvijanje kritičnega odnosa do sodobnega sveta
spoznavanje pomena človekovih in otrokovih pravic
vzgoja za vrednote, kot so solidarnost, mir, strpnost, prijateljstvo, socialna pravičnost, varovanje okolja, reševanje konfliktov …

Brezplačen seminar za učitelje
Za vse učitelje, ki bi želeli izvajati UNICEF-ove dejavnosti, pripravljamo v začetku šolskega leta seminar. Na seminarju predstavimo potek dela za tekoče šolsko leto ter obstoječa gradiva, ki so mentorjem v pomoč. 

UNICEF-ove delavnice
Vsako leto pripravimo delavnice, ki jih naši prostovoljci izvajajo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Seznam delavnic in prijavnice za izvedbo delavnic boste vsi prijavljeni vzgojitelji in učitelji prejeli v vaš elektronski poštni predal.

Sodelovanje z UNICEF-ovimi varnimi točkami in UNICEF-ovimi otrokom prijaznimi mesti
V tistih mestih, kjer že imate vzpostavljeno mrežo varnih točk ali pa se vaše mesto ponaša z nazivom Otrokom prijaznega UNICEF-ovega mesta predlagamo, da svoje projekte in akcije izvajate skupaj z ostalimi organizacijami, trgovinami, lekarnami in drugimi zunanjimi sodelavci, ki sodelujejo z UNICEF-om. Prosite jih za pomoč pri promociji svojega dela, razstavite plakate v njihovih prostorih, povabite jih k sponzorstvu za vaše srečelove, skupaj organizirajte prireditev, omogočite jim razstavni prostor na šolskih prireditvah ... 

Zbiranje sredstev
Možnosti zbiranja sredstev v okviru šolskih in javnih prireditev je več. Največkrat se šole odločijo za srečelov, šolski piknik, ples za starše, pohod …
Zbrana sredstva  nakažite na transakcijski račun UNICEF-a Slovenija: SI56 0201 3025 9875 526, referenca: 0041250, namen nakazila: Naziv vaše šole.