Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki

Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki

Če poveš, nisi tožibaba! Ob začetku novega šolskega leta želimo otroke spet opomniti, kako pomembno lahko tudi oni pomagajo preprečevati medvrstniško nasilje - če so žrtve nasilja sami oz. če so priče nasilju, jih spodbujamo, da o tem spregovorijo.

Kaj je Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo?
Pojekt, s katerim opozarjamo in obenem tudi ponujamo modele reševanja medvrstniškega nasilja. Namen je ozaveščati javnost o nasilju med otroki, doseči ničelno toleranco do nasilja ter otroke opolnomočiti, kako se z nasiljem soočiti, kje lahko poiščejo pomoč in kako aktivno sodelovati pri reševanju problema. 

Kje poteka?
Projekt poteka na osnovnih šolah po Sloveniji. 

Zakaj se osredotoča na medvrstniško nasilje?
O medvrstniškem nasilju govorimo, ko je otrok ali mladostnik dalj časa izpostavljen nasilnemu vedenju s strani sovrstnikov. Posledice takšnega obnašanja pri otrocih so strah, slabše učenje, izogibanje šoli, negotovost in nizko samospoštovanje. Raziskave doma in v svetu kažejo, da se lahko nasilno obnašanje med otroki zmanjša z načrtovanim posredovanjem in da je prostor, kjer lahko to najučinkoviteje dosežemo prav šola.

Kako poteka? 
V projekt so vključeni vsi zaposleni na šoli, učenci in njihovi starši. Strokovnjaki iz Zavoda Zaletalnica na šolah celo leto izvajajo izobraževanja in delavnice o nasilju, preprečevanju le tega in ukrepanju v tovrstnih primerih. Šole na podlagi tega oblikujejo programske smernice za trajno zmanjševanje nasilja. 

Opis projekta najdete tukaj.

Kdo nam na osnovnih šolah pomaga preprečevati medvrstniško nasilje?
Zahvaljujemo se McDonald's Slovenija, Mestni občini Ljubljana in Zavodu RS za šolstvo.