Body COOLturen

Body COOLturen

Projekt Body COOLturen se izvaja v v okviru sofinanciranja s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.

S projektom Body COOLturen naslavljamo problem neozaveščenosti in nestrpnosti mladih v Sloveniji do beguncev, migrantov in priseljencev. Ne sprejemanje in sovražna nastrojenost do ljudi drugačnega kulturnega ozadja izvirata iz strahu, stereotipov, konservativnega razmišljanja in predvsem nepoznavanja trenutne svetovne situacije in ljudi z drugačnim kulturnim ozadjem. Cilj je ozaveščanje mladih, da je edino pravo in 'cool' sprejemanje vsakega posameznika, ne glede na njegov videz (body), njegovo kulturno, religiozno, etnično ozadje. Glavni cilj projekta je, da pri mladih razbijemo stereotipe o beguncih in migrantih. Da pri mladih razblinimo strah pred tujci in jih spodbudimo, da bodo v druženju z ljudmi z drugačnim kulturnim, etničnim ali verskim ozadjem videli izziv za lasten razvoj. Pri mladih vzbuditi željo po novih poznanstvih in druženju z drugačnimi od sebe.

Projekt zajema izvedbo delavnic za učence tretje triade in srednješolce. Vsebine zajemajo seznanjenje z vzroki za preseljevanje v sodobnem času, informacije in primere s terena o kršenju pravic otrok in mladih, ki se podajajo na pot proti Evropi. Vživljanje v vlogo migranta, ozaveščanje o pomenu sprejemanja, vključevanja mladih, ki se naseljujejo v našem okolju.

UNICEF že od začetka prihajanja migrantov v Slovenijo na terenu izvaja različne aktivnosti za otroke v sprejemnih in nastanitvenih centrih. Obenem pa se  bori za spremembe v razmišljanju slovenske javnosti.

Ob svetovnem dnevu otroka v letu 2015 smo zato  skupaj z mladimi pripravili novinarsko konferenco, ki so jo vodili mladi povsem samostojno, z naslovom Otroci za otroke begunce, s katero so mladi opozarjali na stiske beguncev.

UNICEF-ovo osnovno načelo in poslanstvo je boj za pravice ljudi, še posebej otrok, ter spodbujanje enakopravnosti, vzajemne odgovornosti in sobivanja.

Trenutna begunska kriza od nas zahteva skupno in takojšnje ukrepanje.

Slednje mora vključevati takojšnjo vzpostavitev zaščitnih ukrepov za otroke, mlade in njihove družine. Zato mlade skozi delavnice nagovarjamo, da razumejo in sprejmejo apel, ki so ga že ob svetovnem dnevu otrok, 20. 11. 2015, pripravili Junior ambasadorji UNICEF-a skupaj z drugimi sodelujočimi otroki in mladimi, ter se tudi sami zavzamejo za iste cilje:

  • Mojim vrstnikom je potrebno zagotoviti varne in prijazne prostore, kjer dobijo zdravstveno oskrbo, psihosocialno pomoč, predvsem pa imajo možnost igre in učenja.
  • Vsi postopki, v katere so vključeni moji vrstniki, morajo potekati čim hitreje, ob primernih urah in z odnosom, prijaznim do otrok.
  • Močnejša prizadevanja za zmanjšanje tveganja nevarnosti, ko se begunci podajajo na pot in lahko postanejo tudi žrtve trgovine z ljudmi.
  • Za moje vrstnike bi morali zagotoviti ustrezno strokovno podporo in pomoč,
  • še posebej bi morali poskrbeti za tiste, ki potujejo brez staršev in tiste, ki so starše na poti izgubili.

Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije,

POMEMBNE POVEZAVE:

Pomoč beguncem (www.vlada.si/pomoc_beguncem) ->

UKOM (www.ukom.gov.si) ->