Projekti v šolah in vrtcih

Projekti v šolah in vrtcih

V šolah in vrtcih izvajamo program Izobraževanje za razvoj, katerega vizija je vzgoja otrok in mladih v odgovorne državljane sveta.

Naš temeljni namen je  ozaveščanje otrok in mladih o njihovih pravicah, ki so zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah.

Izobraževanje za razvoj v Sloveniji

V Sloveniji že od leta 1996 uspešno vodimo program izobraževanja za razvoj v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Namen programa je izvedba in organizacija aktivnosti, s katerimi želimo ozavestiti otroke in mladostnike, da postanejo odgovorni prebivalci sveta. Skozi različne vsebine se otroci in mladostniki spoznavajo s problematiko današnjega sveta, istočasno pa pomagajo svojim vrstnikov v državah v razvoju.

Aktivni in solidarni državljani

Z delavnicami želimo v redni pouk umestiti tiste vsebine, ki jih formalno izobraževanje ne zajema. Program temelji na
izobraževanju o svetovnih problemih. Slovenske otroke in mladostnike spodbuja k aktivnemu državljanstvu in splošni solidarnosti. Vzgaja jih za mir in globalno odgovornost.

 

Izobraževanje izvajalcev in priročniki

Program vključuje redno usposabljanje izvajalcev projektov: vzgojiteljev, učiteljev, mladinskih delavcev, drugih mentorjev in prostovoljcev. Aktivnosti se izvajajo na osnovi priročnikov. Vsebine priročnikov dopolnjujejo vsebine šolskih programov in jih je mogoče  vključiti v šolski učni načrt.

Prisotni smo v več kot 248 vrtcih, 227 osnovnih šolah in 25 srednjih šolah in drugih vzgojno izobraževalnih zavodih.
Na zemljevidu si lahko ogledate, v katerih.


Oglejte si UNICEF na večjem zemljevidu.

Zgodovina

od 1996 - UNICEF v OŠ (delavnice prostovoljcev)
od 2001 - UNICEF-ovi krožki na OŠ
od 2003 - UNICEF v vrtcih (projektno delo vzgojiteljev in delavnice prostovoljcev)
od 2005 - UNICEF v SŠ (projektno delo dijakov in delavnice prostovoljcev)

Več informacij o UNICEF-ovem programu Izobraževanje za razvoj najdete v predstavitvi (pdf; 10,1 MB).

----
  

Program Izobraževanje za razvoj sofinancira Vlada Republike Slovenije
Mnenje in vsebina programa ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.