Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta

UNICEF Slovenija s projektom v lokalnem okolju spodbuja razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu, možnostjo za participacijo najmlajših občanov


Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta logo Kaj so Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta?
Mesta, v katerih župani sprejmejo obveznost, da bodo pospešeno razvijala programe za otroke. S projektom v lokalnem okolju spodbujamo razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu, možnostjo za participacijo najmlajših občanov.

Kje so Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta?
Nahajajo se v več kot 40 državah sveta. V Sloveniji pa se s tem nazivom ponaša že petnajst mest. Kot prva je v Sloveniji naziv dobila Nova Gorica, sledile so Ruše, Piran, Ljubljana, Velenje, Maribor, Trbovlje, Domžale, Kamnik, Zagorje ob Savi, Radlje ob Dravi, Hrastnik, Postojna, Ptuj in Kidričevo.


Kako mesto pridobi naziv Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta?
Župan s svojo častno izjavo postane nosilec projekta in zagovornik otrok v mestu. Občina se zaveže, da pripravi analizo položaja otrok v mestu in predloge za njegovo izboljšanje v obliki srednjeročnega akcijskega načrta, ki vključuje različne projekte za otroke.

Zakaj je projekt pomemben?
Mesta se po vsem svetu širijo z neverjetno hitrostjo in do leta 2025 naj bi kar šest od desetih otrok živelo v mestnem okolju. Velika ovira pri zagotavljanju otrokom prijaznega okolja je predvsem nizko zavedanje o potrebi po uresničevanju otrokovih pravic. Mnogo otrok in mladih se v urbanem okolju srečuje s problemi odtujenosti v medsebojnih odnosih, osamljenosti, pomanjkanjem nadzora in skrbi odraslih, medvrstniškega nasilja, onesnaženosti okolja, nekakovostnega preživljanja prostega časa in nezdravega življenja, ki jih pogosto vodijo v stisko.Otroški glas za prijazna mesta vseh nas

Nacionalno srečanje otrok in županov Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest 2019

V Postojni so se zbrali predstavniki Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest in sicer so skupaj z otroci predstavniki najrazličnejših organizacij iz lokalnih okolij razpravljali o tem kakšna so naša mesta in skupnosti, ter ali so res otrokom prijazna? Nacionalno srečanje bo dobra popotnica letošnji obeležitvi 30. obletnice sprejema Konvencije o otrokovih pravicah, ki je najpomembnejši dokument za uresničevanje otrokovih pravic in potencialov.

Nacionalno srečanje je na enem mestu združilo otroke, županje in župane ter strokovnjake iz slovenskih Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest. Iskali smo sinergije in nove ideje, kako lahko naša mesta in lokalne skupnosti ustvarimo otrokom še bolj prijazna. Na srečanju so otroci dobili posebno priložnost, da oblikujejo svoja stališča in predloge, ki jih bodo delili z odraslimi odločevalci, ki so jih prejeli v obliki lepo oblikovanih zavez.