mladinsko_delo_cover_480.png

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si

Mladinski delavec bo izvajal koordinacijo aktivnosti med mladinskimi centri, dijaškimi domovi, srednjimi in osnovnimi šolami. V sklopu tega bo v sodelovanju z mladimi pripravljal program (interaktivne delavnice na temo nenasilja in ustvarjalnega sodelujočega odnosa), izvajal program (vodil delavnice na srednjih šolah, dijaških domovih, mladinskih domovih in osnovnih šolah), izvajal evalvacije programa, vodil sestanke in usposabljanja mladih prostovoljcev, vodil in izvajal usposabljanja za skupino Junior ambasadorjev in mladih ambasadorjev (na usposabljanjih bodo sodelovali tudi zunanji predavatelji z namenom večanja zaposlitvenih možnosti mladih in večanja ter širjenja socialnih in drugih kompetenc mladih),… V sklopu svojega dela bo poskrbel za aktivno participacijo mladih in za samostojno udejstvovanje mladih.

Delovno mesto je sofinancirano s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada od meseca marca 2018 do konec meseca oktobra 2018. Mladinski delavec do delo nadaljeval tudi v mesecu novembru.