Šolsko leto 2014/2015

Ob 25. obletnici sprejema Konvencije o otrokovih pravicah, 20. 11. 2014, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor skupaj z Junior ambasadorji UNICEF-a priredil posebno slavje. Slavili so napredek, ki je bil v preteklih 25 letih dosežen za otroke, in dobra dela, s katerimi so otroci skozi vse leto pomagali vrstnikom. 


20. novembra 1989 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem je v svet poslala pomembno sporočilo - da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki pa potrebujejo posebno skrb in zaščito. Konvencija predstavlja najširše sprejet mednarodni dokument o človekovih pravicah, ki ga je ratificiralo že 194 držav sveta, vključno s Slovenijo (1991). Z ratifikacijo Konvencije so se države zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok.

V preteklih 25 letih je bil za otroke dosežen velik napredek in svet je danes prijaznejši do otrok. Otroci imajo več možnosti za preživetje in uresničitev svojega potenciala kot kdajkoli prej v zgodovini. Na globalni ravni se je umrljivost otrok od leta 1990 skoraj prepolovila, v izobraževanje je vključenih že 91 odstotkov osnovnošolskih otrok, tako deklic kot dečkov, več otrok ima dostop do pitne vode in zdravstvene oskrbe. 

Več o dogodku