Projekti v Sloveniji

Svetovni dan otrok

wcd_236_160.png

20. november je svetovni dan otrok. Je dan, ko otroci po vsem svetu prevzamejo vloge odraslih. To jim omogoča, da je njihov glas slišan in upoštevan. Hkrati otroci opozarjajo na položaj najranljivejših vrstnikov po svetu. Podprite jih tudi vi!

Junior ambasador UNICEF-a

UNICEF_Slovenija_Junior_amabasadorji_Pop_TV.jpg

Junior ambasador UNICEF-a je projekt, namenjen otrokom in mladim, ki si želijo s svojimi idejami in aktivnostmi spreminjati svet na bolje. Sovrstnike in splošno javnost ozaveščajo o pravicah in odgovornostih otrok ter zbirajo sredstva za pomoč otrokom v državah v razvoju.

Varne točke

UNICEF Varna točka logo_160.jpg

UNICEF-ove Varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine, vulkanizerski servisi in podobno, v katerih so ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Ti so usposobljeni za pomoč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraževanja, ki ga zanje organiziramo v UNICEF-u Slovenija in jih seznanimo, kako pomagati otrokom v stiski.

Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta

otrokom_prijazna_UNICEFova_mesta_logo_236.jpeg

UNICEF Slovenija s projektom v lokalnem okolju spodbuja razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu, možnostjo za participacijo najmlajših občanov

Projekti v šolah in vrtcih

uvodna_zagovorništvo.jpg

V šolah in vrtcih izvajamo program Izobraževanje za razvoj, katerega vizija je vzgoja otrok in mladih v odgovorne državljane sveta.

Prostovoljno delo

zelim_pomagati_enkr_prostov.jpg

Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju solidarnosti in aktivnemu državljanstvu. Že več kot 2000 prostovoljcev nam pomaga ustvarjati svet po meri otrok. Pridružite se nam tudi vi!

Punčka iz cunj

puncke_notranja.jpg

Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. Marsikateremu otroku je že v preteklosti predstavljala družbo, danes pa simbolizira otroka iz države v razvoju, ki potrebuje našo pomoč.

Zagovorništvo

zagovornistvo_notranja.jpg

UNICEF Slovenija je pomemben zagovornik otrokovih pravic tako v državah v razvoju kot tudi v Sloveniji. Spremlja položaj in blaginjo otrok ter spodbuja uresničevanje otrokovih pravic.