UNICEF Slovenija

UNICEF Slovenija

UNICEF Slovenija je eden od 36 UNICEF-ovih nacionalnih odborov, ki delujejo v gospodarsko bolj razvitih državah.

Je nepridobitna nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1993 z namenom, da izpolnjuje UNICEF-ovo poslanstvo v Sloveniji. Od leta 2012 deluje v pravni obliki fundacije.

Partnerstvo med UNICEF-om in UNICEF-om Slovenija temelji na zaobljubi, pogodbi za delovanje v korist otrok v državah v razvoju ter izvajanje programov zagovorništva in izobraževanja za razvoj v Sloveniji. 

V ta namen UNICEF Slovenija: 

  • zbira sredstva za UNICEF-ove dolgoročne razvojne programe in programe nujne pomoči otrokom v državah v razvoju, 
  • razvija programe Izobraževanja za razvoj v slovenskih vrtcih in šolah ter mladinskih, študentskih in drugih organizacijah,
  • spremlja položaj otrok ter spodbuja in zagovarja uresničevanje otrokovih pravic.