fotografija-za-izpostavitev-moder-box-(480-300)-unicef-si.jpg

UNICEF-OV ETIČNI KODEKS IN POSTOPKI RAVNANJA ZA ZAŠČITO IN VAROVANJE OTROK

Namen etičnega kodeksa je:

  • Zagotoviti, da je blaginja otrok upoštevana kot najpomembnejši dejavnik vseh vidikov dela Slovenske - -fundacije za UNICEF.
  • Zagotoviti, da so vsi partnerji, prostovoljci in zaposleni seznanjeni ter razumejo načela in postopke izvajanja dobrih praks varovanja in zaščite otrok.
  • Poskrbeti, da vsi zaposleni vedo, kako se ustrezno odzvati, če pride do suma zlorabe otrok.
  • Zagotoviti jasnost postopkov presoje v primerih kršitev etičnega kodeksa.

PRENESITE PDF: ETIČNI KODEKS IN POSTOPKI RAVNANJA ZA ZAŠČITO IN VAROVANJE OTROK >>