O nas

O nas

UNICEF je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj.

Danes je UNICEF, ustanovljen leta 1946, prisoten v večini držav sveta. Preko svojih uradov na terenu UNICEF izvaja programe pomoči otrokom v 156 državah v razvoju. V 34 razvitih državah, med katere sodi tudi Slovenija, deluje preko nacionalnih odborov. Osem regionalnih uradov usklajuje delo na posameznih celinah oziroma v večjih regijah.

Prednost UNICEF-ovega delovanja je v stalni prisotnosti na terenu, politični nevtralnosti in usmerjenosti k dolgoročnim razvojnim programom pomoči otrokom, katerim namenja večino svojih sredstev. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami, vladami in lokalnimi skupnostmi izvaja lokalno prilagojene programe, ki izboljšujejo življenja otrok in njihovih družin.

UNICEF se odziva tudi na krizne razmere, ki nastanejo kot posledica naravnih nesreč ali oboroženih spopadov. V tovrstnih razmerah lahko zaradi učinkovite logistike v 24 urah zagotovi nujno pomoč kjerkoli na svetu.

UNICEF uspešno izboljšuje življenja otrok po svetu ob izjemni podpori milijonov darovalcev, kupcev voščilnic in drugih izdelkov, ambasadorjev in nepogrešljivih prostovoljcev. Za financiranje svojega delovanja je v celoti odvisen od prostovoljnih prispevkov vlad, posameznikov in podjetij, ki podpirajo njegovo delovanje.