Vedno več držav v razvoju dokazuje, da je univerzalen dostop do zdravljenja HIV/AIDS-a mogoč

28. september 2010 | GENEVA / NAIROBI / WASHINGTON D.C – Glede na novo poročilo, ki je bilo objavljeno danes, smo pri povečanju dostopa do zdravljenja HIV/aidsa v mnogih državah z nizkimi ali srednje nizkimi dohodki dosegli precejšen napredek.

 Poročilo Towards Universal Access (Na poti k univerzalnemu dostopu) Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Sklada ZN za pomoč otrokom (UNICEF) in Skupnega programa ZN za HIV/aids (UNAIDS) je četrto letno poročilo o napredku pri doseganju cilja za leto 2010 v zagotavljanju univerzalnega dostopa do preprečevanja, zdravljenja in oskrbe okuženih z virusom HIV.

V poročilu je ocenjen napredek v dostopu do zdravljenja virusa HIV/AIDSa v 144-ih državah z nizkim ali srednje nizkim dohodkom v letu 2009:


·         15 držav, med njimi Bocvana, Gvajana in Južna Afrika, je bilo sposobno več kot 80 % pomoči potrebnim nosečim ženskam, okuženim z virusom HIV, zagotoviti potrebno oskrbo in zdravila, ki preprečujejo prenos virusa z matere na otroka;

·         14 držav, med njimi Brazilija, Namibija in Ukrajina, je več kot 80 % pomoči potrebnim otrokom, okuženim z virusom HIV, zagotovilo dostop do zdravljenja virusa;

·         8 držav, med njimi Kambodža, Kuba in Ruanda, je doseglo univerzalni dostop do antiretrovirusnega zdravljenja za odrasle.

"Države po vsem svetu dokazujejo, da je univerzalen dostop do zdravljenja mogoče doseči," je dejal dr. Hiroki Nakatani, pomočnik generalnega direktorja WHO za področje virusa HIV/aidsa, tuberkuloze, malarije in zapostavljenih tropskih bolezni. "Toda globalno gledano ostaja to neizpolnjena obveza in združiti moramo moči, da bo v naslednjih letih postala realna."

Izjemen napredek v Vzhodni in Južni Afriki, regiji, kjer je virus HIV najbolj prisoten, vzbuja upanje. V tej regiji se je zdravljenje virusa v enem letu HIV povečalo s 32 % na 41 % in polovica nosečih žensk je v letu 2009 imela dostop do testiranja za virus HIV ter svetovanja.

“Smo na pravi poti, pokazali smo, kaj deluje in sedaj moramo to dejavnost še okrepiti,” je dejal dr. Paul De Lay, namestnik izvršnega direktorja programa UNAIDS. “Toda manjka nam $10 milijard dolarjev. Na konferenci (Global Fund replenishment conference), ki bo potekala naslednji teden v New Yorku, bodo države imele priložnost, da to spremenijo – da opravijo pametno naložbo in zagotovijo prihodnost možnosti odziva na AIDS.”

Leta 2009 je imelo v državah z nizkim in srednje nizkim dohodkom 5,25 milijonov ljudi dostop do zdravljenja virusa HIV, kar znaša 36 % pomoči potrebnih. To predstavlja povečanje za več kot 1,2 milijona ljudi od decembra 2008, največji napredek v posameznem letu.

V Podsaharski Afriki je več kot milijon ljudi začelo z jemanjem antiretrovirusnih zdravil, število se je s 3,91 milijonov v koncu leta 2008 povečalo na 3,91 milijonov ob zaključku leta 2009, kar predstavlja 37 % pomoči potrebnih ljudi. Latinska Amerika in Karibska regija sta dosegli 50 % pokritost z antiretrovirusnimi zdravili, Vzhodna, Južna in Jugovzhodna Azija 31 %, Evropa in Osrednja Azija 19 % ter Severna Afrika in Bližnji Vzhod 11 %.  

Izzivi pri doseganju univerzalnega dostopa

 

Ovire pri povečanju zdravljenja virusa HIV v večini držav obstajajo, obsegajo pa primanjkljaj finančnih sredstev, omejena človeška sredstva, slabe sisteme za oskrbo in dobavo zdravil proti virusu HIV ter diagnostiko in ostale ovire v zdravstvenem sistemu. Tretjina držav je poročala o vsaj enem ali več primerih motene oskrbe z zdravili proti virusu HIV v letu 2009.

 

Ukrepi za preventivo, ki bi dosegla najbolj ogroženo populacijo, kot so ljudje, ki nudijo spolne usluge, uživalci drog in moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, so omejeni. Tako so na primer leta 2009 programi preventive pred okužbo z virusom HIV dosegli le tretjino uživalcev drog v obravnavanih državah.

 

Dostopnost ter varnost krvi in krvnih izdelkov je še naprej razlog za skrb pri preventivi pred virusom HIV, posebno v državah z nizkim dohodkom.  Medtem ko so v državah z visokimi in srednje visokimi dohodki pregledali 99 % oz. 85 % darovane krvi, znaša številka v državah z nizkimi dohodki le 48 %.

 

Rezultati popisov prebivalstva v desetih državah so pokazali, da več kot 60 % ljudi, okuženih z virusom HIV, ni vedelo, da so okuženi. Posledično je mnogo ljudi prepozno začelo z zdravljenjem. Izmed pacientov, ki so začeli z zdravljenjem, jih je okrog 18 % umrlo pred naslednjim pregledom v prvem letu zdravljenja, velika večina izmed njih zaradi prepoznega začetka z zdravljenjem.

"Izsledki poročila kažejo na izzive, vendar tudi na priložnosti za izboljšanje investicij in povečanje učinkovitosti. Z zgodnjim začetkom zdravljenja in izboljšanjem privrženosti zdravljenju v prvem letu lahko rešimo veliko več življenj," je dejal dr. Gottfried Hirnschall, direktor WHO za virus HIV/aids. "Prav tako moramo ne le zgolj povečati dostop do ključnih intervencij v zvezi z virusom HIV/aidsom, temveč tudi biti pozorni na zagotavljanje višje kakovosti teh storitev, ki rešujejo življenja," je še dodal.
Ženske in otroci
 
Opazili smo enakomeren napredek v dostopu do sredstev za preventivo prenosa virusa z matere na otroka. Te storitve je leta 2009 prejelo rekordnih 53 % nosečih mater v svetu. Vendar je še vedno veliko nosečnic in njihovih otrok ostalo brez dostopa do teh pravočasnih intervencij. Skrb za otroke in dojenčke potrebuje največjo pozornost. Globalna pokritost zdravljenja za otroke, okužene z virusom HIV, je bila v letu 2009 28 %, kar predstavlja občuten napredek, vendar je stopnja nižja kot pri odraslih (36 %). In zgolj 15 % otrok, ki se rodijo okuženim materam, je prejemalo primerno nego.  

"Vsak dan več kot tisoč dojenčkov med nosečnostjo, porodom ali dojenjem zboli za virusom HIV. Vemo, kako lahko to preprečimo," pravi Jimmy Kolker, odgovorni za HIV in AIDS pri UNICEF-u. "Medtem ko sedaj veliko držav kaže občuten napredek, še vedno potrebujemo povečana prizadevanja, da bi dosegli vse matere in otroke z najbolj učinkovitim zdravljenjem in intervencijami zaradi njihovega zdravja in zavoljo skupnosti, v katerih živijo."

Koraki k univerzalnemu dostopu po letu 2010


 Poročilo poziva k jasno začrtanim dejanjem, ki bi jih mednarodna skupnost morala izvesti, in mednje spadajo:


·         obnovitev političnih obveznosti in obveznosti s financiranjem, da bi dosegli univerzalen dostop do preprečevanja okužbe, zdravljenja in oskrbe ljudi, okuženih z virusom HIV/aidsom;

·         izboljšanje integracije in povezovanja med virusom HIV/aidsom in z njim povezanih storitev, kot so tuberkuloza, zdravje mater in otrok, spolno zdravje in zmanjšanje škode, povzročene uživalcem drog;

·         krepitev zdravstvenih sistemov za dosego širših uspehov na področju javnega zdravja; in

·         naslavljanje pravnih in strukturnih ovir, ki povečujejo ranljivost pred virusom HIV z drznimi ukrepi, predvsem pri populaciji, ki je podvržena največjemu tveganju.

 
Ta poziv k ukrepanju je v skladu s ključnimi strategijami, ki jih je predlagal velik nabor interesentov za novo globalno strategijo zdravstvenega sektorja glede virusa HIV/aidsa, 2011-2015.  WHO razvija strategijo, ki bo namenjena usmerjanju naslednje faze odziva zdravstvenega sektorja na virus HIV/aids, takoj ko jo obravnavajo in potrdijo na svetovni konferenci o zdravju naslednje leto.

Celotno poročilo si lahko ogledate tukaj.

 
Opomba urednika: Vsi podatki v poročilu so izračunani glede na smernice iz leta 2010. Julija 2010 je WHO izdala nove smernice glede antiretrovirusnega zdravljenja za odrasle in mladostnike. Nove smernice so spremenile prag štetja CD4 za začetek antiretrovirusnega zdravljenja pri odraslih in mladostnikih. Nove smernice so spremenile prag štetja CD4 za začetek zdravljenja od 200 celic/mm3 na 350mm3. Ta sprememba je konec leta 2009 povečala število ljudi, ki so potrebovali zdravljenje virusa HIV z 10,1 milijona na 14,7 milijonov. Glede na nov kriterij za začetek zdravljenja se je pokritost antiretrovirusnega zdravljenja povečala z 28 % decembra 2008 na 36 % decembra 2009. Pod prejšnjim kriterijem za začetek zdravljenja bi se globalna pokritost povečala z 42 % na 52 % v enakem časovnem obdobju. Celotno poročilo in z njim povezan material lahko naložite na www.who.int/hiv.