Za nujno pomoč v poplavah na Balkanu smo prispevali že 210.000 evrov

Za nujno pomoč v poplavah na Balkanu smo prispevali že 210.000 evrov

UNICEF Slovenija je s pomočjo darovalcev za nujno pomoč prizadetim v poplavah prispeval že 210.000 evrov. Akcija zbiranja sredstev se nadaljuje, saj bo obnova območja dolgotrajna in zahtevna.

Z umikom voda so se pokazale grozljive razsežnosti poplav. Prebivalci s prizadetega območja se iz evakuacijskih centrov že vračajo v domače okolje in pričenjajo z nujno sanacijo domov, številnim pa so podivjane vode odnesle domove in ostajajo odvisni od pomoči. Kljub poskusom ponovne vzpostavitve infrastrukture, nekateri predeli še naprej ostajajo brez pitne vode, električne energije, obdani z zemeljskimi plazovi. Na prizadetem območju je visoko tveganje za  izbruh vektorskih in drugih bolezni. Nevarnost min je prisotna na 70 odstotkih poplavljenega območja v Bosni in Hercegovini. Šole ostajajo zaprte in mnogi se na delo ne morejo več vrniti. Ostali so brez vsega.

Obnova prizadetega območja bo dolgotrajen in boleč proces, ki bo trajal več mesecev, celo let. UNICEF bo na terenu ostal, dokler ga bodo otroci in njihove družine potrebovali. Poleg reševanja življenj in zagotavljanja nujne pomoči v prvih dneh katastrofe je UNICEF-ova pomoč sedaj usmerjena v:

  • zagotavljanje pitne vode in sanitarij ter sodelovanje pri obnovi vodnih sistemov v izobraževalnih ustanovah in zdravstvenih centrih. UNICEF še naprej zagotavlja tablete za prečiščevanje vode, dezinfekcijska sredstva in higienske pakete ter vodne črpalke; 
  • ponovno vzpostavitev rednih programov cepljenja otrok s posebnim poudarkom na cepljenju proti otroški paralizi, za kar je UNICEF že zagotovil 40.000 cepiv, saj je tveganje za pojav te nevarne bolezni  v BiH visoko;
  • vzpostavitev posebnih otrokom prijaznih prostorov, kjer UNICEF otrokom omogoča igranje, učenje, rekreacijo in psihosocialno pomoč pri premagovanju travm. UNICEF je prostore že opremil z igračami, pripomočki za učenje in rekreacijo, otrokom v njih zagotavlja zaščito pred nasiljem in zlorabami;
  • pričetek obnove poškodovanih vrtcev in šol ter zagotovitev učnih pripomočkov, da bodo otroci lahko nadoknadili izostanek od pouka in pričeli novo šolsko leto s čim manjšim zaostankom;
  • vključevanje najbolj ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, romski otroci) v programe pomoči ter spodbujanje socialne vključenosti;
  • ozaveščanju prebivalcev o pomembnosti higiene, dojenja, pravilnega prehranjevanja novorojenčkov in mlajših otrok ter o nevarnosti min.

---

Pomagajte žrtvam katastofalnih poplav!


Prejemnik: Slovenska fundacija za UNICEF
Naslov: Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana
Račun: SI56 0201 3025 9875 526
Koda namena: CHAR
Namen: Poplave
BIC banke prejemnika: LJBASI2X
Sklic: SI12 5260007571487
(IBAN koda za prostovoljne prispevke iz tujine: SI56 0201 3025 9875 526)
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na info@unicef.si ali pokličite na telefonsko številko (01) 583 80 80.