Danilo Tűrk, predsednik RS, med svetovnimi voditelji na razpravi o doseganju najbolj ranljivih otrok sveta

Danilo Tűrk, predsednik RS, med svetovnimi voditelji na razpravi o doseganju najbolj ranljivih otrok sveta

NEW YORK, 21. september 2010 – Pomen zagotavljanja, da se pri uresničevanju Razvojnih ciljev tisočletja ne izpusti nobenega otroka, je cilj panelne razprave, ki bo jutri potekala v UNICEF-ovi hiši v New Yorku, ob robu tridnevnega globalnega zasedanja o Razvojnih ciljih tisočletja.


Panelno razpravo, ki se je bodo udeležili slovenski predsednik Danilo Türk, bangladeška premierka Sheikh Hasina, brazilska ministrica za socialni razvoj Marcia Lopez, Dr. Judith Rodin iz fundacije Rockefeller ter UNICEF-ova ambasadorka dobre volje in igralka Mia Farrow, gosti izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake, moderiral pa jo bo Jim Clancy iz CNN-a.

Udeleženci bodo na dogodku razpravljali o zadnjih UNICEF-ovih podatkih, ki kažejo, da nekateri izmed najbolj ogroženih otrok sveta še vedno niso občutili nikakršnih koristi, ki bi izhajale iz napredka v smeri uresničevanja Razvojnih ciljev tisočletja. Tema razprave bodo tudi podatki iz UNICEF-ove študije Zmanjševanje vrzeli, ki ugotavlja, da utegne biti osredotočenost na te otroke najučinkovitejša pot za zagotavljanje pomoči.

Konvencionalno načrtovanje programov pomoči je včasih domnevalo, da bi se morale pomoč in podpora osredotočiti na doseganje čim večjega števila prejemnikov in ne na to, da se poiščejo otroci, ki jih je zaradi njihovega socialnega statusa, skrajne revščine, geografske izolacije ali spola najtežje doseči. Rezultati so bili znatno izboljšanje življenj in možnosti milijonov otrok.

Vendar pa zbrani podatki iz številnih držav in UNICEF-ovo nedavno statistično modeliranje kažejo na to, da dosedanji pristop morda vendarle ni najučinkovitejši način zagotavljaja pomoči. Šudija je pokazala, da programi pomoči, ki se osredotočajo na pravičnost pri zagotavljanju pomoči tistim otrokom, ki živijo v državah z nizkim dohodkom in visoko stopnjo smrtnosti in ki so najbolj ogroženi, utegne rešiti približno 60 odstotkov več otroških življenj na vsak porabljen milijon dolarjev.

 

Na mnogih področjih preživetja in razvoja otrok je bil v časovnem okviru Razvojnih ciljev tisčletja dosežen velik napredek. Globalna stopnja smrtnosti otrok, mlajših od pet let, se je zmajšala iz 90 smrti na 1.000 živih rojstev leta 1990 na 65 leta 2008. V več kot 60 državah v razvoju vsaj 90 odstotkov šoloobveznih otrok obiskuje osnovno šolo, vsako leto pa je zaradi cepljenja proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti, rešenih približno 2,5 milijona otroških življenj.

 

Vendar pa spol in geografska lega še vedno pomembno vplivata na možnosti otrok v državah v razvoju. Otroci iz najrevnejših skupnosti v teh dravah so v dvakrat večji nevarnosti, da bodo umrli pred petim letom starosti. So tudi bolj ogroženi za posledice podhranjenosti, kot je ovirana rast, je pa tudi veliko manj verjetno, da jih bodo ob rojstvu registrirali.

 

Leta 2009 je eden izmed 7 otrok v podsaharski Afriki umrl pred petim letom starosti. Izmed tistih, ki so preživeli, jih je samo 65 odstotkov imelo možnost hoditi v šolo. Po vsem svetu pa je še vedno trikrat bolj verjetno, da se bodo pred 18 letom starosti poročile deklice iz najrevnejših gospodinjstev, v primerjavi z deklicami iz premožnejših gospodinjstev.

 

Govorci bodo predvidoma razpravljali o pomembnosti spremembe tega pristopa, tako iz moralnega vidika, kot tudi iz vidika najboljših rezultatov pri zagotavljanju pomoči.

 

 

Več informacij za medije:
Janine Kandel, UNICEF Media, New York, Tel + 1-212-326-7684, jkandel@unicef.org