Otroci naj bodo v središču pozornosti pri oblikovanju politik vključevanja Romov

Dan pred tretjim vrhom o Romih, ki bo potekal v Bruslju, je UNICEF pozval evropske vlade, naj otroke postavijo v središče pozornosti pri oblikovanju politik vključevanja Romov.

Na področju uresničevanja pravic romskih otrok je bil v zadnjih letih po vsej Evropi dosežen velik napredek. Kljub temu pa so mnoge romske deklice in dečki še vedno izpostavljeni hudi revščini, socialni izključenosti in diskriminaciji. To jasno kaže tudi danes predstavljeno UNICEF-ovo poročilo Uresničevanje pravic romskih otrok in žensk v Bosni in Hercegovini, nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Srbiji (pdf, 631 KB).

»Zdaj je čas, da evropske vlade uresničijo svoje zaveze, ki so jih dale glede vseh romskih deklic in dečkov,« je dejala Marie-Pierre Poirier, UNICEF-ova regionalna direktorica za Srednjo in Vzhodno Evropo ter države Skupnosti neodvisnih držav. Obenem je poudarila, da je 25. obletnica sprejema Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo obeležujemo letos, priložnost za preučitev preteklih dosežkov in izzivov, ki ostajajo.

»Da bi romski otroci lahko uresničili svoj polni potencial, je potrebno te zaveze spremeniti v prilagojene politike in zanje zagotoviti finančno podporo. Prednost bi moralo imeti zbiranje podatkov o položaju otrok s poudarkom na spremljanju posameznih ranljivih skupin, kar bi omogočalo sprejemanje primernejših politik in spremljanje položaja otrok na lokalni in nacionalni ravni,« je dodala Poirierjeva.

Poročilo navaja, da so Bosna in Hercegovina, Makedonija in Srbija med prvimi državami, ki so zbrale podatke o romskih otrocih in jih javno objavile. »Pozdravljamo tovrstne pobude in pozivamo tudi druge vlade in partnerje, da jim sledijo,« je še dodala Poirierjeva.

UNICEF je sicer v poročilu analiziral podatke o uresničevanju pravic romskih otrok in žensk v Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Srbiji. Na podlagi tega opredeljuje naslednja ključna področja, ki jih je potrebno nemudoma urediti z ustreznimi politikami:

Boj proti podhranjenosti: V Bosni in Hercegovini eden od petih romskih otrok do petega leta starosti zaostaja v rasti v primerjavi z nacionalnim povprečjem, ki je trenutno na ravni ene desetine otrok.
Dostop žensk in otrok do kakovostne zdravstvene oskrbe in informacij: V vseh treh državah so imeli romski otroci v primerjavi z nacionalnim povprečjem ob rojstvu bolj pogosto prenizko telesno težo.
Več možnosti za vključujočo predšolsko vzgojo in učenje otrok: V Srbiji je le 8 odstotkov romskih otrok v starosti od treh do štirih let vključenih v predšolsko vzgojo. Nacionalno povprečje je 44 odstotkov.
Podpora družinam in spodbujanje enakovredne vloge mater in očetov pri vzgoji otrok: V Srbiji se romske matere in očetje s srednješolsko ali visoko izobrazbo bolj ukvarjajo z otroki kot starši brez izobrazbe. Starši z višjo izobrazbo več pozornosti namenjajo vzgoji otrok, kar izboljša možnosti za preživetje, rast in razvoj otrok.
Izboljšanje kakovosti osnovnega in srednješolskega izobraževanja ter spodbujanje vključevanja žensk in deklic: V Makedoniji le 35 odstotkov romskih deklic obiskuje srednjo šolo, pri čemer je nacionalno povprečje za vse deklice v državi 84 odstotkov.
Izboljšanje življenjskih razmer in odprava vzrokov za revščino v romskih gospodinjstvih, še posebej romskih žensk: V vseh treh državah imajo v primerjavi z nacionalnim povprečjem romska gospodinjstva manj pogosto urejene ustrezne sanitarije in umivalnik ter bolj pogosto za kuhanje in pripravo hrane uporabljajo drva.

UNICEF podpira prednostna vlaganja na področju otrok in mladine kot nujno potrebna za spodbujanje socialne povezanosti in trajnostnega razvoja, kot je predvideno v Strategiji Evropa 2020.

---

Fotografija v visoki resoluciji: http://bit.ly/1hkauzb