Nove okužbe z virusom HIV med otroki v sedmih državah Podsaharske Afrike najmanj prepolovljene

Nove okužbe z virusom HIV med otroki v sedmih državah Podsaharske Afrike najmanj prepolovljene

Novo poročilo o napredku kaže, da je dostopnost zdravljenja za otroke še vedno nesprejemljivo nizka – v prioritetnih državah samo 3 od 10 otrok, ki potrebujejo zdravljenje, tega dejansko prejmejo.

Novo poročilo o napredku pri uresničevanju Globalnega načrta za odpravo novih HIV okužb med otroki do leta 2015 in za reševanje njihovih mater (Globalni načrt) je razkrilo napredek v preprečevanju novih okužb med otroki v afriških državah, ki jih Globalni načrt določa kot prioritetne.

Sedem držav Podsaharske Afrike – Bocvana, Etiopija, Gana, Malavi, Namibija, Južnoafriška republika in Zambija, je od leta 2009 število novih okužb s HIV med otroki prepolovilo, še dve – Tanzanija in Zimbabve, pa znatno napredujeta. Skupaj se je v vseh 21 prioritetnih državah število novih okužb od leta 2009 zmanjšalo za več kot 130.000 primerov ali kar 38 odstotkov.

»Napredek v večini držav je jasen znak, da je mogoče z osredotočanjem pozornosti in naporov doseči, da se vsak otrok rodi brez virusa HIV,« je povedal Michel Sidibé, izvršni direktor Skupnega programa Združenih narodov za aids (UNAIDS). »Napredek je v nekaterih državah zastal zaradi velikega števila novih okužb s HIV. Ugotoviti moramo, zakaj, in odpraviti ozka grla, ki preprečujejo napredek.«

Največji upad sta dosegli Gana, kjer se je pojavnost zmanjšala za 76 odstotkov, in Južnoafriška republika s 63-odstotnim zmanjšanjem števila novih okužb med otroki. Na drugi strani je v nekaterih prioritetnih državah napredek počasnejši, v Angoli pa se je število okužb še povečalo. V Nigeriji, ki se sooča z največjim številom novih okužb med otroki, se situacija od leta 2009 ni dosti spremenila. Brez nujnih ukrepov v Nigeriji globalni cilj do leta 2015 ne bo uresničen.

V primerjavi z letom 2009 je v letu 2012 več nosečnic, okuženih z virusom HIV, prejemalo antiretrovirusna zdravila za preprečevanje prenosa okužbe na otroka. V številnih državah je bila pokritost več kot 75-odstotna. Povečana pokritost je v večini država botrovala manjši pojavnosti prenosa okužbe. Bocvana in Južnoafriška republika sta raven prenosljivosti zmanjšali na 5 ali manj odstotkov.

»Imamo orodja, ki so potrebna, da dosežemo globalne cilje, zadnji podatki pa kažejo, da se približujemo njihovi uresničitvi,« je povedal veleposlanik Eric P. Goosby, globalni koordinator ameriške vlade za aids. »Kot je napovedal ameriški državni sekretar John Kerry, bo ta mesec rojen milijonti otrok, ki zahvaljujoč programu PEPFAR ne bo okužen z virusom HIV. Sedaj moramo vsi skupaj nadaljevati z delom, da zagotovimo, da noben otrok več ne bo rojen z virusom HIV,« je še dodal.

Poročilo kaže tudi, da le polovica doječih mater, ki so okužene z virusom HIV, in njihovih otrok prejema antiretrovirusna zdravila, ki preprečujejo prenos okužbe z mame na otroka. Poudarja, da je dojenje ključno za preživetje otrok in spodbuja nujno zagotavljanje antiretrovirusne obravnave za obdobje dojenja.

Več kot polovica otrok v Južnoafriški republiki in Svaziju, ki potrebujejo zdravljenje, to sedaj prejema. Čad, Etiopija, Gana, Kenija, Malavi, Nigerija, Južnoafriška republika, Tanzanija in Zimbabve so med letoma 2009 in 2012 podvojili število otrok, ki so vključeni v zdravljenje. Čeprav se število otrok, ki potrebujejo zdravljenje, zmanjšuje zaradi nižanja števila novih okužb, so nujni ukrepi za izboljšanje zgodnjega odkrivanja in pravočasnega zdravljenja okužbe pri otrocih.

Število nosečnic, okuženih z virusom HIV, ki prejemajo antiretrovirusna zdravila neodvisno od zaščite ploda pred okužbo, se je od leta 2009 povečalo. V Bocvani, Gani, Namibiji, Južnoafriški republiki, Svaziju in Zambiji je takih že več kot 75 odstotkov, v Keniji, Lesotu, Tanzaniji in Zimbabveju pa več kot polovica.

- - - - -

Globalni načrt za odpravo novih HIV okužb med otroki do leta 2015 in za reševanje njihovih mater je pobuda, ki jo vodita Skupni program Združenih narodov za aids (UNAIDS) in Krizni načrt Predsednika ZDA za odpravo aidsa (PEPFAR), ki je bil predstavljen junija 2011 na visokem zasedanju Generalne skupščine OZN o aidsu. Za leto 2015 določa dva glavna cilja:

  1. 90-odstotno znižanje števila novih okužb z virusom HIV pri otrocih,
  2. 50-odstotno znižanje števila z aidsom povezanih smrti mater.

Načrt zajema 22 držav, v katerih živi 90 odstotkov populacije otrok, okuženih z virusom HIV. Drugo poročilo o napredku (pdf, 850 KB) predstavlja napredek 21 držav v Podsaharski Afriki in izzive, s katerimi se soočajo na poti do uresničitve ciljev do leta 2015.