Lokalne skupnosti so ključne pri odpravi škodljivih običajev za otroke

Lokalne skupnosti so ključne pri odpravi škodljivih običajev za otroke

Letošnja tema dneva afriških otrok: odprava družbenih in kulturnih običajev, ki škodujejo otrokom, je odgovornost vseh nas.

UNICEF se ob dnevu afriških otrok pridružuje Afriški uniji in poudarja pomen prizadevanj afriških skupnosti za družbene spremembe ter odpravljanje običajev, ki vsako leto ogrožajo življenja in zdravje stotisočih otrok.

Škodljivi družbeni in kulturni običaji kot je obrezovanje deklic in obtoževanje otrok čarovništva so globoko zakoreninjeni v številnih družbah, kjer se njihovega vpliva ne postavlja pod vprašaj.

Največjo moč imajo lokalne skupnosti, ko spoznajo škodljivost običajev za otroke in se skupno odločijo, da jih ne bodo več izvajale,” poudarja Nicholas Alipui, direktor UNICEF-ovih  programov.  Lokalne skupnosti so ključnega pomena za dobrobit in zdravje afriških otrok, ki so izpostavljeni škodljivim običajem.”

Glavni vzrok omenjenih zlorab je neenakost. Nekateri običaji kot so otroške poroke, uboji iz časti, ploščenje prsi in detomori deklic so še vedno nekaj povsem običajnega, čeprav so med najbolj škodljivimi. Na drugi strani pa običaji kot je otroško čarovništvo nastanejo kot posledica tega, da so otroci odrinjeni iz družine po poroki z novim partnerjem.

Obstajajo dokazi, da vključevanje celotnih skupnosti v ozaveščanje o človekovih pravicah glede obrezovanja žensk in deklic vodi v boljše razumevanje in opustitev škodljivih praks. Posledica je, da je manj deklic povrženim temu življenjsko nevarnemu običaju. Podatki predstavljeni februarja 2013 kažejo, da postaja obrezovanje žensk in deklic manj pogosto, mlajše generacije pa so mu redkeje izpostavljene. 

V 29 državah v Afriki in Bližnjem Vzhodu, kjer je obrezovanje žensk in deklic najbolj pogosto, je v povprečju kar 36 odstotkov deklic med 15. in 19. letom obrezanih v primerjavi s 53 odstotki žensk med 45. in 49. letom. Upad tega škodljivega običaja je največji v posameznih državah: v Keniji, na primer, je za ženske v starosti med 45 in 49 let kar tri krat večja verjetnost, da so bile obrezane, kot deklice stare med 15 in 19 let.

UNICEF si prizadeva, da bi preprečil te škodljive običaje z vzpostavitvijo pravnih okvirjev in pravil ravnanja za obravnavo in kaznovanje kršiteljev. Poleg tega vpliva na vodje skupnosti, da opustijo škodljive običaje nasilja in grobega kaznovanja otrok. UNICEF pravtako podpira usposabljanja osebja v institucijah, kjer skrbijo za otroke s posebnimi potrebami in žrtve nasilja.

Kjerkoli kulturni, družbeni ali verski običaji in prakse kakor koli škodujejo otrokom, bi jih morale lokalne skupnosti opustiti zavoljo dobrobiti otrok in njihovega zdravja, izobraževanja ter razvoja. 

Številne deklaracije, politike, študije in poročila, vključno z Resolucijo Generalne skupščine ZN za krepitev globalnih prizadevanj za odpravo obrezovanja žensk, so bile spisane in tudi sprejete. Kljub temu morajo afriške države in partnerji izkazati večjo politično voljo, da bi izkoreninili škodljive družbene in kulturne običaje.

“Ko posamezniki in s tem tudi celotne lokalne skupnosti spoznajo, da opustitev določenih običajev in praks koristi vsem, je njihova dokončna opustitev dejansko uresničljiva,” je dejal Benyam Mezmur Dawit, Predsednik afriškega odbora strokovnjakov za pravice in blaginjo otrok.  “Kljub temu pa moramo oblikovati zakone, politike in programme, ki spodbujajo hitro, množično in dokončno izkoreninjenje škodljivih praks v številnih skupnostih v Afriki.”

Spremembe nacionalnih zakonodaj morajo biti usklajene z Afriškimi regionalnimi pravnimi instrumenti kot je Afriška pogodba o človekovih pravicah, še posebej Protokol o pravicah žensk v Afriki in Afriško pogodbo o pravicah in blaginji otrok.