Miha in Luka Žvižej vabita med Starše otrok sveta

Ob svetovnem dnevu staršev, 1. junija, slovenska rokometna reprezentanta Miha in Luka Žvižej pozivata slovensko javnost, da se jima pridruži v družini UNICEF-ovih Staršev otrok sveta. Teh je v Sloveniji že skoraj 10.000.

Starši otrok sveta so pomembni darovalci. Z rednimi mesečnimi prispevki zagotavljajo sredstva za hitro in učinkovito pomoč otrokom v državah v razvoju. S podporo mesečnih darovalcev UNICEF otrokom zagotavlja ustrezno prehrano, pitno vodo, zdravstveno oskrbo, šolanje ter zaščito pred izkoriščanjem in zlorabami.


Brata Žvižej se ne borita zgolj na igrišču, temveč skupaj z UNICEF-om tudi za otroke.

Miha so k pridružitvi Staršem otrok sveta spodbudili dosežki UNICEF-a. 
»Včasih, ko si natočim kozarec sveže pitne vode, se zamislim in si ne morem predstavljati, da nekdo nima te možnosti. Fasciniral me je dosežek, da je UNICEF od leta 1990 do danes oskrbel 1,6 milijarde ljudi s pitno vodo.«

Oba se zavedata, da lahko skupaj z ostalimi darovalci že z majhnimi, a rednimi prispevki rešujeta življenja otrok. 
»Znesek, ki ga doniram UNICEF-u, predstavlja vrednost zgolj nekaj kavic ali pijač pri nas, v državah v razvoju pa rešuje življenja otrok,« pravi Luka. 


Starši otrok sveta ne pomagajo zgolj enemu, temveč vsem otrokom, ki potrebujejo pomoč, ne glede na raso, spol, starost ali versko prepričanje.
UNICEF na primer v vasi zgradi šolo in tako tam vsem otrokom omogoči šolanje. Zagotovi jim tudi učne pripomočke in usposobi lokalne učitelje, ki s tem dobijo delo in lažje preskrbijo svoje družine. 

Svojo podporo programu Starši otrok sveta Miha in Luka tokrat izražata v TV spotu, ki sta ga posnela posebej za UNICEF
Slovenija. V njem nagovarjata posameznike, da se jima s klicem na 080 26 96 ali preko spletne strani www.unicef.si pridružijo med Starši otrok sveta. 

---
Foto:
http://bit.ly/176Wk4W (.jpg, 1 MB).

TV spot: