Za Varno šolo – podelili smo priznanja petim osnovnim šolam

Za Varno šolo – podelili smo priznanja petim osnovnim šolam

UNICEF Slovenija je v letu 2006 začel izvajati zelo uspešen in odmeven projekt proti medvrstniškemu nasilju 'POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo.'

Ob izteku šolskega leta 2012/2013 smo petim šolam podelili zastave za uspešno prizadevanje pri vzpostavljanju varnejšega šolskega okolja. 

Vsi skupaj se moramo zavedati, da je nasilje med vrstniki resen problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Projekt poteka na 16 osnovnih šolah, poudarek pa je na sodelovanju učencev, staršev, učiteljev in drugih zaposlenih na šoli ter lokalne skupnosti. Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija je za uspešno delo podelil zastave OŠ Spodnja Šiška Ljubljana, OŠ Kolezija Ljubljana, OŠ Lucija Portorož, OŠ Draga Kobala Maribor in Tabor I Maribor.

S projektom si prizadevam spremeniti obnašanje otrok in sicer:
- da se otroci, ki so žrtve medvrstniškega nasilja, znajo zoperstaviti vrstnikom in znajo poiskati pomoč;
- da otroci, ki so priče oz. opazovalci, o tem spregovorijo in povejo – če poveš, nisi tožibaba!;
- da otroci, ki so povzročitelji nasilja, spremenijo svoje vedenje, da se jih vključi v reševanje problema.

Zakaj je pomembno, da se problema reševanja nasilja lotevamo ravno na šoli? 
Raziskave namreč kažejo, da je reševanje tega problema najbolj učinkovito, če ga sistematično rešujemo na šoli. To je prostor, kjer najtežje dosežemo vse otroke, njihove starše, in zaposlene na šoli. V reševanju tega problema ne sme manjkati nihče.

Zakaj je pomembno, da v projektu sodelujejo vsi zaposleni na šoli in tudi izven šole?
Da bi problem lahko učinkovito reševali, je prvi pogoj, da smo sploh pozorni na nasilje med otroki, da ga znamo prepoznati in potem tudi primerno posredovati. Zato je pomembno, da se na šoli poleg učiteljev, vključi tudi tehnično osebje - hišniki, čistilke, kuharice. Oni pogosto zaznavajo določene situacije, ki so morda učiteljem skrite - predstavljam si, npr. kako na šolskem igrišču hišnik kosi travo in vidi, da je en otrok v težavah. Pomembno je, da hišnik v tistem trenutku posreduje in sicer tako, kot so se zmenili na šoli - vsi sledijo enakim pravilom in vsi so seznanjeni s posledicami, ki sledijo.