Otroci s posebnimi potrebami – vključeni in ne izključeni

Otroci s posebnimi potrebami – vključeni in ne izključeni

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami koristi celotni družbi.

UNICEF je danes predstavil posebno Poročilo o položaju otrok s posebnimi potrebami v svetu. V njem poudarja, da se mora družba osredotočiti na to, kaj otroci s posebnimi potrebami lahko dosežejo in prispevajo, namesto na to, česa ne morejo storiti.  

Osredotočanje na sposobnosti in potencial otrok s posebnimi potrebami bi ustvarilo koristi za celotno družbo. »Če najprej vidiš posebne potrebe preden vidiš otroka kot celoto, to ne škoduje le njemu, temveč tudi družbo prikrajša za vse, kar ta otrok lahko ponudi,« je dejal UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. »Njihova izključitev predstavlja izgubo za celotno družbo, njihova vključitev pa pridobitev za vse.«

Poročilo navaja, kako lahko družbe vključijo otroke s posebnimi potrebami, saj njihova aktivna vključenost koristi vsem. Vključujoče izobraževanje, na primer, razširi obzorja vseh otrok, medtem  ko otrokom s posebnimi potrebami ponuja priložnost za doseganje njihovih ambicij. Spodbujanje integracije otrok s posebnimi potrebami bi pomagalo premagati diskriminacijo, ki  jih ohranja na družbenem robu.

Za mnoge otroke s posebnimi potrebami se izključevanje začne v prvih dneh življenja, ko njihova rojstva niso registrirana. Ker posledično niso uradno priznani, so odrezani od socialnih storitev in pravne zaščite, ki so za njihovo preživetje in potencial ključnega pomena. Njihova marginalizacija se z diskriminacijo le še povečuje.

Da otroci s posebnimi potrebami lahko uresničijo svoj polni potencial, jih je potrebno vključiti na vseh področjih -  registrirati ob rojstvu, vključevati v šoli in na drugih področjih življenja.

UNICEF-ovo poročilo opozarja, da otroci s posebnimi potrebami pogosto nimajo enakega dostopa do ustrezne zdravstvene oskrbe in šolanja kot njihovi vrstniki. So tudi med najbolj ranljivimi, ko gre za nasilje, zlorabe, izkoriščanja in zanemarjanja, še posebno pa tisti, ki so zaradi družbene stigmatizacije ali finančnih stroškov njihove vzgoje nameščeni ali celo skriti v institucijah.

Dejstvo je, da so otroci s posebnimi potrebami med najbolj odrinjenimi ljudmi na svetu. Otroci, ki živijo v revščini, sodijo med tiste, za katere je najmanj verjetno, da bodo obiskovali lokalno šolo ali imeli dostop do zdravstvene nege. Za tiste, ki živijo v revščini in imajo hkrati tudi posebne potrebe, je to še manj verjetno.

Spol je eden najpomembnejših dejavnikov diskriminacije. Dekleta s posebnimi potrebami imajo slabši dostop do hrane in oskrbe kot dečki.  

»Diskriminacija na osnovi posebnih potreb je oblika zatiranja,« opozarja poročilo, ki ugotavlja, da večkratno prikrajšanje mnoge otroke s posebnimi potrebami pripelje do še večjega izključevanja.

Podatki o otrocih s posebnimi potrebami so pomanjkljivi – tako glede števila otrok, vrste posebnih potreb in njihovega vpliva na življenje. Posledično ima le malo vlad zanesljiv vodič za dodeljevanje sredstev za podporo in pomoč otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim družinam.

Približno tretjina držav na svetu do sedaj še ni ratificirala Konvencije o pravicah invalidov. UNICEF-ovo poročilo poziva vse vlade, naj držijo svojo obljubo, da bodo vsem svojim državljanom zagotovile enake pravice – vključno z njihovimi najbolj izključenimi in ranljivimi otroci.

V smeri vključevanja otrok s posebnimi potrebami je bil dosežen napredek, ki pa je žal neenakomeren. UNICEF-ovo poročilo vključuje program za nadaljnje ukrepanje.

Poročilo poziva vlade, naj ratificirajo in uresničujejo Konvencijo o pravicah invalidov ter Konvencijo o otrokovih pravicah ter podpirajo družine, da lahko krijejo višje stroške oskrbe za otroka s posebnimi potrebami. Poziva k ukrepom za boj proti diskriminaciji v splošni javnosti, pri odločevalcih in pri izvajalcih osnovnih storitev kot sta šolstvo in zdravstvo. Poročilo poudarja pomembnost vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pri načrtovanju in ovrednotenju programov ter storitev, namenjenih njim.