Zaradi malarije vsak dan umre skoraj 1.500 otrok

Zaradi malarije vsak dan umre skoraj 1.500 otrok

Z vsakim evrom, ki ga vložimo za preprečevanje malarije v Afriki, prihranimo 40 evrov pri zdravljenju

Zaradi malarije vsako leto umre 660.000 ljudi, med njimi največ otrok v Afriki.
UNICEF ob svetovnem dnevu malarije opozarja, da je v boju proti tej smrtonosni bolezni odločilna uporaba z insekticidi obdelanih mrež proti komarjem.  
UNICEF v sodelovanju s partnerji spodbuja vlade držav, da med prebivalci brezplačno razdelijo z insekticidi obdelane mreže proti komarjem. Z univerzalno uporabo zaščitnih mrež – ena mreža za dva prebivalca – bi lahko znižali umrljivost otrok za 20 odstotkov. 

Leta 2004 je bilo v Podsaharski Afriki v uporabi zgolj 5,6 milijona zaščitnih mrež.
Do nedavnega je pomanjkanje proizvajalcev tovrstnih mrež narekovalo previsoke cene mrež za širšo uporabo. Do leta 2010 pa so strateško zasnovana naročila večjih količin, skupna dobava in selitev proizvodnje v Afriko močno razširili uporabo zaščitnih mrež, na 145 milijonov. Trajna prizadevanja za razširitev uporabe zaščitnih mrež od leta 2000 so odločilno prispevala, da je bilo rešenih več kot milijon življenj in se je  umrljivosti zaradi malarije v Afriki znižala za tretjino. 

“Nesprejemljivo je, da zaradi malarije vsak dan umre skoraj 1.500 otrok,” je dejal Nicholas Alipui, direktor programov pri UNICEF-u. “Zaščitne mreže moramo razdeliti vsem, ki jih potrebujejo, in hkrati omogočiti testiranje otrok ter ustrezna zdravila za malarijo.”  

Tridnevno zdravljenje lahko ozdravi okužbo z malarijo, če je bila ta odkrita dovolj zgodaj in je bilo takoj uvedeno zdravljenje s kombiniranimi zdravili na osnovi artemisinina. Kljub temu številni otroci v Afriki še vedno umirajo zaradi malarije, ker ne spijo pod zaščitnimi mrežami proti komarjem in v primeru okužbe nimajo dostopa do zdravljenja v 24-ih urah po izbruhu simptomov.  

UNICEF podpira usposabljanje zdravstvenih delavcev na terenu in jim zagotavlja hitre diagnostične teste za malarijo, na osnovi katerih lahko okuženi otroci nemudoma pričnejo z zdravljenjem. Kljub temu je v Afriki manj kot 30 odstotkov otrok, ki so deležni takojšnjega zdravljenja.

UNICEF skupaj z vladami, darovalci in partnerji išče napredne rešitve, s katerimi bi tudi otrokom iz najbolj oddaljenih predelov zagotovil uporabo zaščitnih mrež ter ustreznih zdravil. Poleg nacionalnih akcij brezplačne delitve zaščitnih mrež, ki dosežejo najbolj marginalizirane otroke, UNICEF zagotavlja z insekticidi obdelane mreže po vaseh tudi med akcijami cepljenja otrok in ob rednih pregledih nosečnic. 

Ocene kažejo, da je bilo v zadnjem desetletju zagotovljenih 80 odstotkov zaščitnih mrež potrebnih za zaščito otrok v Podsaharski Afriki. Vendar pa so številne mreže že dotrajane in jih je potrebno nadomestiti z novimi. Države, ki so že uspele zmanjšati umrljivost zaradi malarije do 50 odstotkov, opažajo hiter porast novih okužb in smrtnosti, če dotrajane mreže niso nadomestili z novimi.  

Med letoma 2000 in 2010 se je delež otrok, ki spijo pod zaščitnimi mrežami proti komarjem v Podsaharski Afriki, povečal s 5 odstotkov na več kot 30 odstotkov. Žal je globalna oskrba z zaščitnimi mrežami upadla za 52 odstotkov glede na letni cilj 150 milijonov mrež. Tovrstni upad močno ogroža napredek, ki je bil že dosežen. 

“V boju proti malariji smo dosegli znaten napredek, vendar moramo še naprej stremeti k temu, da popolnoma preprečimo in izkoreninimo malarijo. Zagotoviti moramo, da imajo države na voljo dovolj sredstev za nadzor nad malarijo in da z njimi zaščitijo otroke ter nosečnice,” dodaja Nicholas Alipui.

Boj proti malariji ima poleg reševanja otroških življenj tudi druge zdravstvene in ekonomske prednosti za prizadete skupnosti.
Zniževanje malarije na primer izboljšuje zdravje nosečnic in posledično novorojenčkov, zmanjšuje odsotnost otrok od pouka in odraslih od dela. Izkoreninjenje malarije bi pomembno razbremenilo zdravstvene centre. Ocene kažejo, da z vsakim evrom, ki ga vložimo za preprečevanje malarije v Afriki, prihranimo 40 evrov pri zdravljenju. 
Na osnovi partnerskega sodelovanja in prispevkov številnih darovalcev je bil na področju zaščite pred malarijo dosežen velik napredek, ki pa je lahko ob pomanjkanju sredstev in prizadevanj hitro izgubljen.

Želite pomagati? 
Z insekticidi obdelano mrežo za zaščito otrok pred malarijo lahko kupite za 3,10 evra, UNICEF pa jo bo dostavil otrokom, ki jo potrebujejo. 
Klik -----> http://bit.ly/mrezaprotikomarjem


----

Fotografija v visoki resoluciji je na voljo na povezavi: http://bit.ly/12gh59o (jpg, 3,2 MB)