Vsak četrti otrok na svetu zaostaja v rasti

Vsak četrti otrok na svetu zaostaja v rasti

Prvih 1000 dni od zanositve je najpomembnejših za telesni in duševni razvoj otroka.

Danes predstavljeno UNICEF-ovo poročilo kaže, da je bil dosežen velik napredek v boju proti zaostajanju v rasti otrok na globalni ravni. Kljub temu pa ta skriti obraz revščine še vedno ogroža 165 milijonov otrok, mlajših od pet let.  

Zaostajanje v rasti ali nizka višina glede na starost otroka se zaradi pomanjkanja ustrezne prehrane matere pojavi že med nosečnostjo in ob neustrezni ali pomanjkljivi prehrani razvije do otrokovega drugega leta starosti. Povezano je z okvaro možganov, ki ima dolgoročne negativne posledice na otrokovo življenje. Dohitevanje v rasti v kasnejšem otroštvu je minimalno, povzročena škoda je v veliki meri nepopravljiva.

UNICEF-ovo poročilo Izboljšanje prehrane otrok: uresničljiv cilj za globalni napredek navaja, da je v boju proti zaostajanju v rasti otrok najpomembnejše obdobje prvih 1000 dni - od začetka nosečnosti do otrokovega drugega rojstnega dne. V tem obdobju je zagotavljanje ustrezne prehrane mater in otrok ključnega pomena.

Zaostajanje v rasti otrok ima negative posledice tudi za razvoj celotne države. Zaradi možganskih okvar so otroci manj uspešni v šoli, kot odrasli manj produktivni in slabše plačani, kar vpliva na razvoj celotnega naroda. Ta skriti obraz revščine se pogosto prenaša iz generacije v generacijo. Otroci, ki zaostajajo v rasti so tudi bolj ranljivi za nalezljive bolezni. “Zato je izjemno pomembno, da napredek, ki je bil dosežen na tem področju, okrepimo in pospešimo,” je dejal Anthony Lake, izvršni direktor UNICEF-a. 

Na svetu eden izmed štirih otrok, mlajših od pet let, zaostaja v rasti zaradi akutne podhranjenosti v ključnem obdobju rasti. Kar 80 odstotkov teh otrok živi v zgolj 14 državah. Največ otrok, ki zaostajajo v rasti živi v Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Indoneziji in na Kitajskem.

UNICEF-ovo poročilo predstavlja napredek, ki je bil s pomočjo posebnih prehranskih programov, ustreznih vladnih politik in sprememb navad prehranjevanja dosežen v 11 državah: Etiopiji, Haitiju, Indiji, Nepalu, Peruju, Ruandi, Demokratični republiki Kongo, Šri Lanki, Kirgiziji, Tanzaniji in Vietnamu. 

V Maharashtri v Indiji je razširjenost zaostajanja v rasti upadla z 39 odstotkov otrok do petega leta v letih 2005-2006 na 23 odstotkov v letu 2012, predvsem zaradi številnih zdravstvenih delavcev na terenu, ki so izboljševali prehranske navade otrok in njihovih družin.

V Peruju se je zaostajanje v rasti zmanjšalo za tretjino v le nekaj letih – s približno 30 odstotkov otrok do petega leta v letih 2004-2006 na 20 odstotkov leta 2011. S pomočjo dobrih praks in posebne vladne kampanje, ki povezala program prehranjevanja z ostalimi programi, ter usmerjenostjo na marginalizirane otroke in matere so uspeli doseči omenjeni napredek. 

V Etiopiji so uspeli znižati zaostajanje v rasti otrok s 57 odstotkov na 44 odstotkov ter obenem znižati umrljivost otrok do petega leta s 139 na 77 smrti na 1000 rojstev; vse to med letoma 2000 in 2011. Napredek je bil dosežen predvsem z nacionalnim programom prehranjevanja, ki je bil usmerjen v najrevnejše predele države ter s spodbujanjem prehranske podpore lokalnim skupnostim. 

Zaostajanje v rasti in druge oblike podhranjenosti je mogoče zmanjšati ali v celoti preprečiti z nizom preprostih ukrepov kot so: izboljšanje prehrane žensk, zgodnje in izključno dojenje prvih šest mesecev otrokovega življenja, zagotavljanje ustrezne prehrane, vitaminov in mineralov predvsem med nosečnostjo in v prvih dveh letih otrokovega življenja. 

Poročilo poudarja, da obstoječe rešitve skupaj z najnovejšimi partnerstvi predstavljajo izjemno priložnost za preprečevanje zaostajanja v rasti otrok. To dokazuje velik napredek držav, ki so z dobro načrtovanimi in vodenimi programi ter podporo darovalcev dosegle izjemen napredek.

---
Video o poročilu v visoki resoluciji za TV predvajanje --> http://uni.cf/17AIpCA
Fotografija v visoki resoluciji -->  http://bit.ly/17cbWPW (.jpg, 4,5 MB)