Nov načrt za boj proti pljučnici in diareji lahko letno reši dva milijona otrok

Nov načrt za boj proti pljučnici in diareji lahko letno reši dva milijona otrok

UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) sta danes predstavila nov globalni akcijski načrt za preprečevanje ter obvladovanje pljučnice in diareje. Ta ima potencial, da letno reši dva milijona otrok pred smrtjo, ki jo povzročata pljučnica in diareja, globalna vodilna morilca otrok mlajših od pet let.

Integriran globalni akcijski načrt za preprečevanje ter obvladovanje pljučnice in diareje poziva k večji združitvi naporov za preprečevanje in zdravljenje teh bolezni. Njegov cilj je zmanjšanje umrljivosti in izboljšanje dostopa vseh otrok do zdravljenja.

“Strategije za preprečitev pljučnice in diareje se prepogosto izvajajo vzporedno,” pravi dr. Elizabeth Mason, vodja zdravja za matere, novorojence, otroke in mladostnike pri SZO-ju. “Toda države, kot so Bangladeš, Kambodža, Etiopija, Malavi, Pakistan in Tanzanija že kažejo, da je zdravstveno in gospodarsko smotrno te strategije integrirati.”

K pljučnici in diareji pripomorejo številni dejavniki, kar pomeni, da ena sama intervencija ni zmožna uspešno preprečiti, zdraviti in obvladovati teh bolezni. Praksa v razvitih državah je pokazala, da je pri zmanjšanju okužb in smrti zaradi obeh bolezni odločilnih več elementov. Na primer dobra prehrana in čisto okolje pomagata ščititi otroke pred pljučnico in diarejo. Začenjajo se uporabljati nova zdravila, ki ščitijo otroke pred omenjenima boleznima. Kakovosten dostop do zdravstvenih storitev in ustreznih zdravil lahko zagotovi, da bodo bolni deležni potrebnega zdravljenja. Ti obstoječi ter učinkoviti ukrepi za preprečitev pljučnice in diareje pa v državah v razvoju žal še niso docela izkoriščeni.

“Gre za vprašanje enakosti. V državah v razvoju so revni otroci najbolj izpostavljeni smrti zaradi pljučnice ali diareje, toda imajo najmanj možnosti, da dobijo ustrezno zdravljenje,” pravi dr. Mickey Chopra, globalni vodja zdravstvenih programov pri UNICEF-u.  

“Zavedamo se, kaj je potrebno storiti. Če v 75 državah, ki imajo najvišjo stopnjo umrljivosti, celotni populaciji omogočimo dostop do zdravstvenih ukrepov, kot so na voljo 20 odstotkom najbogatejših gospodinjstev, potem lahko do leta 2015 preprečimo smrt dveh milijonov otrok. To je tudi zastavljen rok za razvojne cilje tisočletja,” je dodal dr. Chopra.

Nov akcijski načrt SZO/UNICEF-a zastavlja jasne cilje, ki jih mora svet doseči do leta 202575-odstotno zmanjšanje primerov pljučnice in diareje kot v letu 2010 med otroki mlajšimi od pet let ter preprečitev smrti zaradi teh bolezni v isti starostni skupini. 

Akcijski načrt je usmerjen tudi v 40-odstotno zmanjšanje otrok z ovirano rastjo, mlajših od pet let. 


Cilji akcijskega načrta so znatno višji kot kaže aktualna statistika:
  • omogočiti 90 odstotkom vseh otrok dostop do antibiotikov za zdravljenje pljučnice;
  • dostop do oralne rehidracijske soli za zdravljenje diareje naraste s trenutnih 31 na 35 odstotkov;
  • vsaj polovica vseh otrok, mlajših od 6 mesecev, naj bi bila izključno dojenih v primerjavi z 39 odstotki v letu 2012;
  • dostop do izboljšanih sanitarij in pitne vode za vse otroke naj bi se zvišal z 63 na 89 odstotkov;
  • zagotoviti 90 odstotno dosegljivost cepiv proti pnevmokoknim bakterijam in rotavirusom.

Akcijski načrt poziva vlade in ostale deležnike, da prednostno vlagajo v tisti del prebivalstva, ki ima najslabši dostop do storitev za preprečevanje ter zdravljenje pljučnice in diareje. Skoraj 90 odstotkov smrti otrok zaradi pljučnice in diareje se trenutno zgodi v Podsaharski Afriki in južni Aziji.

Akcijski načrt je bil predstavljen v času, ko je globalna skupnost okrepila zavezo v razvojne cilje tisočletja povezane z zdravjem, vključno z znižanjem umrljivosti otrok. Ti vključujejo iniciativo glavnega sekretarja Združenih narodov Every Woman Every Child (Vsaka ženska, vsak otrok) ter z njo tudi iniciativo Committing to Child Survival: A Promise renewed (Zavezanost k preživetju otrok: Obnovljena zaveza). To je globalno gibanje, ki ga vodi UNICEF, v katerem se je več kot 170 držav zaobljubilo, da do leta 2035 prepreči smrti otrok, ki jih je mogoče preprečiti. 

Izboljšana koordinacija med obstoječimi programi je ključnega pomena pri doseganju boljše zaščite otrok pred pljučnico in diarejo. Prizadevanja morajo biti dolgoročno zasnovana in učinkovita.