1000 dni do roka za uresničitev Razvojnih ciljev tisočletja

1000 dni do roka za uresničitev Razvojnih ciljev tisočletja

Danes je natanko 1000 dni do konca leta 2015, ko naj bi svet uresničil Razvojne cilje tisočletja. UNICEF opozarja, da je preostali čas potrebno nameniti združevanju moči v smeri, da bi bil prav vsak otrok, kjerkoli na svetu, deležen boljšega življenja. 

189 voditeljev držav se je ob prelomu tisočletja v okviru t.i. Razvojnih ciljev tisočletja zavezalo, da si bodo prizadevali doseči osem ciljev: odpraviti skrajno revščino in lakoto, zagotoviti osnovno izobraževanje in enake možnosti za vse, zmanjšati umrljivost otrok, izboljšati zdravje mater, preprečiti širjenje HIV/aidsa, malarije in drugih bolezni, zagotoviti trajnostni razvoj in razviti globalno partnerstvo za razvoj do 2015. UNICEF s svojim delovanjem stremi k uresničevanju prav vseh osmih ciljev, saj bi pomembno izboljšali življenja otrok po vsem svetu.

Kljub izjemnim dosežkom, ki so bili na področju globalnega razvoja in uresničevanja Razvojnih ciljev tisočletja že uresničeni, je napredek neenakomeren. UNICEF opozarja, da so milijoni otrok po svetu še vedno zapostavljeni in ogromne razlike še vedno prisotne. Kot primer navajamo, da so otroci v najrevnejših gospodinjstvih več kot dvakrat bolj izpostavljeni zaostali rasti in podhranjenosti kot njihovi vrstniki v gospodinjstvih razvitih držav. 

V prihodnjih 1000 dneh je mogoče doseči ogromno, če bodo vlade, civilna družba, zasebni sektor in mednarodna skupnost pospešili prizadevanja za odpravo največjih razlik med otroki in združili moči pri zagotavljanju preživetja ter kakovostnega razvoja prav vsakemu otroku. 

UNICEF poudarja, da imajo vsi otroci, ne glede na to, kje živijo in kako revni so, pravico do preživetja, kakovostnega šolanja, ustrezne prehrane, pitne vode, sanitarij ter zaščite pred nasiljem in zlorabami. S sprejetjem Razvojnih ciljev tisočletja so se vlade zavezale, da bodo ustvarile svet po meri otrok. Žal številni otroci in njihove družine zaradi neenakosti, diskriminacije, nasilja in spopadov ostajajo odrinjeni in zapostavljeni. To je potrebno spremeniti, če želimo izkoreniniti revščino in uresničiti pravice vsem otrokom.

Otroci morajo biti postavljeni v središče trajnostnega razvoja, saj predstavljajo naše naslednike. So tudi bolj izpostavljeni naravnim katastrofam, ekonomskim vplivom (naraščanje cen hrane) in onesnaževanju okolja. 

Prihodnost naših otrok temelji na takojšnjih in učinkovitih ukrepih za zaščito okolja in prehodu k trajnostnemu razvoju, odgovorni proizvodnji in potrošništvu. 

Revščina se pogosto v začaranem krogu prenaša na naslednje generacije. Ker se temelji posameznikovega zdravja in blaginje ustvarjajo v otroštvu, je potrebno tedaj preprečiti zdrs v revščino ali prekiniti njen začaran krog. 
Vlaganja v otroke prinašajo dolgotrajne izboljšave tako za posameznike in družine, kot tudi za celotne družbe.
 
UNICEF poziva javnost, da spremlja že dosežen napredek in izzive, ki ostajajo do uresničitve Razvojnih ciljev tisočletja, na spletni strani www.unicef.org/lastchild.