Vsaka mama je prava mama, dana na srečo in na veselje

Vsaka mama je prava mama, dana na srečo in na veselje

Vsaka mama je prava mama, dana na srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje. (Tone Pavček)

Pri UNICEF-u pomagamo materam v državah v razvoju, kjer je zaradi revščine, pomanjkljivega zdravstvenega in socialnega varstva ter neenakosti med spoloma skrb za otroke večji izziv kot v razvitem svetu. Matere izobražujemo in usposabljamo za razna dela, nudimo jim zdravstveno oskrbo in jih ozaveščamo o njihovih pravicah ter se borimo za opolnomočenje žensk. 

Foto: Hawa Traoré s svojim enoletnim sinom pravkar odhaja z UNICEF-ovega srečanja psihosocialne podpore otrokom, ki so se morali preseliti zaradi bojev v Maliju.