UNICEF: Palestinski otroci potrebujejo boljšo zaščito v izraelskih zaporih.

UNICEF: Palestinski otroci potrebujejo boljšo zaščito v izraelskih zaporih.

JERUZALEM, 6. marec 2013 – UNICEF je danes predstavil nekaj ukrepov, ki so nujno potrebni za izboljšanje ravnanja s palestinskimi otroci v izraelskih zaporih.

V posebnem poročilu Otroci v izraelskih zaporih: ugotovitve in priporočila UNICEF navaja ukrepe, s katerimi bi palestinski otrokom v izraelskih zaporih zagotovili ravnanje, ki je skladno s Konvencijo o otrokovih pravicah in mednarodnimi standardi.

Po preučitvi pravnega okvira in pričevanju otrok o kršitvah njihovih pravic je UNICEF ugotovil sistematično kršitev otrokovih pravic med aretacijami, premestitvami in zasliševanji otroških pripornikov. 

Poročilo navaja številna priporočila za izboljšanje zaščite otrok, skladna z mednarodnimi standardi, kot je prepoved zavezovanja oči in zapiranja v samico. Razen v izjemnih primerih, otrok ne bi smeli aretirati ponoči, v času zaslišanj osumljenih otrok pa bi moral biti prisoten njihov družinski član ali odvetnik.

Poročilo potrjuje ugotovitve posebnega poročevalca o človekovih pravicah na Okupiranem palestinskem ozemlju in Posebnega odbora ZN za izraelske prakse na Okupiranem palestinskem ozemlju iz leta 2012.

UNICEF pozdravlja nekaj ukrepov, ki so bili za izboljšanje ravnanja s palestinskimi otroki v izraelskih zaporih sprejeti v zadnjih letih, vključno z zvišanjem starostne meje za polnoletnost s 16 na 18 let. UNICEF bo nadaljeval prizadevanja z vojaškimi oblastmi v Izraelu za izboljšanje položaja otrok v zaporih, ki temelji na pravicah in blaginji otrok.

UNICEF-ovo poročilo najdete tukaj.

Več informacij za medije:

  • Marixie Mercado, UNICEF Geneva, Tel +41 22 909 6716, Mobile +41 79 756 7703, mmercado@unicef.org
  • Peter Smerdon, UNICEF New York, Tel + 1 212 303 7984, Mobile: + 1 917 213 5188, psmerdon@unicef.org