Kosovska delegacija na študijskem obisku v Sloveniji

Včeraj je enajst članov delegacije iz Kosova, sodelavcev UNICEF-a in različnih nevladnih organizacij, med drugim obiskalo Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora v Celju (ZPMZKZ). Obisk je potekal v sklopu študijskega obiska Slovenije na temo krepitve nevladnega sektorja na področju preventivnih programov zaščite mladoletnikov, da ne postanejo storilci kaznivih dejanj.  

Izkušnja iz ZPMZKS na področju mladoletniške kriminalitete ima pomembno vlogo predvsem v segmentu dela z mladimi, ki so nameščeni v zaporu. Delegacija je na obisku slišala zanimive dolgoletne izkušnje zaposlenih na področju mladoletniške kriminalitete ter predstavitev delovanja sistema. Znotraj omenjenega jih je najbolj zanimalo delo zaščite otrok ter sodelovanja z različnimi akterji in nevladnimi organizacijami, ki lahko kasneje pripomorejo k boljši vključenosti mladih storilcev kaznivih dejanj nazaj v družbo.