Mjanmarske oborožene sile izpustile 24 otrok vojakov

YANGON, 20. februar 2013 – Mjanmarske oborožene sile Tatmadaw so v Yangonu izpustile 24 otrok, kar je skladno z zavezo vlade, da bo preprečila vključevanje otrok, mlajših od 18 let, v oborožene spopade.

15. februarja so bili otroci izpuščeni na posebni proslavi, ki so se je udeležili visoki predstavniki Tatmadawa, UNICEF-ov predstavnik kot sopredsednik Delovne skupine ZN za otroke v oboroženih spopadih, visoki predstavniki mjanmarskega Ministrstva za obrambo, zunanje zadeve, družbeno blaginjo, pomoč, rehabilitacijo in agencije, ki so del Delovne skupine ZN.

»Izpustitev 24-ih otrok je pomemben korak pri uresničevanju vladnega akcijskega načrta in zrcali zavezo, da otroci ne smejo biti vključeni v oborožene spopade ter zlorabljeni za vojaške namene«, je dejal Ashok Nigam, rezidenčni koordinator ZN v Mjanmaru. »Mjanmarske oborožene sile kot tudi druge oborožene sile pozivam k takojšnji izpustitvi vseh otrok.«

Vladna zaveza je v skladu z mjanmarsko zakonodajo in mednarodnimi primeri dobre prakse. Je del akcijskega načrta o nadzorovanju in poročanju o kršitvah otrokovih pravic, ki sta ga podpisala mjanmarska vlada in Delovna skupina ZN.

Mjanmar je ena od 14-ih držav, v katerih oborožene sile po ugotovitvah Generalnega sekretarja ZN izvajajo hude kršitve otrokovih pravic. Hkrati je tudi ena od 14-ih držav, ki sodeluje z Združenimi narodi pri preprečevanju hudih kršitev otrokovih pravic v oboroženih spopadih.

Z večjo prepoznavnostjo akcijskega načrta med pripadniki mjanmarskih oboroženih sil in v širši javnosti bo po pričakovanjih izpuščenih še več otrok. K temu bo pripomoglo tudi razširjanje procesa identifikacije otrok znotraj oboroženih sil.

V okviru akcijskega načrta, ki je usmerjen v prenehanje in preprečevanje vključevanja otrok v oborožene spopade s strani Tatmadawa, se je vlada odločila, da bo identificirala vse otroke vključene v oborožene skupine in zagotovila njihovo brezpogojno izpustitev ter pospešila združitev z njihovimi družinami in skupnostmi.

Na proslavi je UNICEF-ov predstavnik Bertrand Bainvel dejal: »V prihodnjih mesecih se mora zgoditi še več izpustitev kot je današnja. Tatmadaw mora čim prej doseči ničelno vključevanje otrok, mlajših od 18 let, v oborožene spopade ter takojšnjo izpustitev tistih, ki so vanje še vključeni.« Izpuščenim otrokom je povedal: »Nič niste naredili narobe. Izpuščeni ste zato, ker ste bili v spopade vključeni preden ste dopolnili 18 let, kar ni prav. Zdaj boste potrebovali drugačen pogum, s katerim boste lahko uresničili svoje sanje.«

Resolucija Varnostnega sveta ZN 1612, ki je bila sprejeta v 2005, je pozvala Generalnega sekretarja ZN k  vzpostavitvi nadzornega mehanizma, ki bi zagotavljal zanesljive in ažurne podatke o šestih hudih kršitvah otrokovih pravic, vključno z vključevanjem otrok v oborožene spopade. Delovni skupini na tem področju sopredseduje UNICEF skupaj z  rezidenčnim koordinatorjem ZN, vanjo pa so vključeni še UNHCR, ILO, UNOCHA, UNDP, WFP, UNFPA, Save the Children and World Vision.