Minevajo tri leta od katastrofalnega potresa na Haitiju

Minevajo tri leta od katastrofalnega potresa na Haitiju

Kljub uničujočem potresu na Haitiju nacionalni popis kaže napredek za otroke Port au Prince, 10. januar 2013 – Skoraj tri leta po potresu na Haitiju predhodni rezultati najnovejšega popisa prebivalstva po gospodinjstvih kažejo znaten napredek za otroke v primerjavi z letom 2006 na področjih izobraževanja, prehrane, zdravja in higiene.

Prvi rezultati Haitijskega demografskega in zdravstvenega popisa (DHS), v katerega je bilo zajetih 13350 gospodinjstev, kažejo, da je bilo v letu 2012 77 odstotkov otrok v starosti od 6 do 11 let vključenih v osnovno izobraževanje. Med letoma 2005 in 2006, ko je bil tak popis nazadnje izveden, je bil ta delež pod 50 odstotkov.

Akutna podhranjenost med otroki v starosti od 6 mesecev do 5 let se je med obema popisoma zmanjšala za polovico – z 10 na 5 odstotkov, kronična podhranjenost pa z 29 na 22 odstotkov.

»Rezultati popisa kažejo, da so napori vseh partnerjev na Haitiju v zadnjih treh letih prispevali k napredku na različnih področjih ter ublažili posledice potresa, izbruha kolere in drugih katastrof za otroke,« je povedal Edouard Beigbeder, predstavnik UNICEF-a na Haitiju, in dodal, da »te ugotovitve terjajo nadaljevanje prizadevanj za pomoč državi pri vzdrževanju napredka, hkrati pa soočenje z obstoječimi izzivi in napredek na področjih, ki zaostajajo.«

Umrljivost otrok do 5 leta starosti, ki je trenutno 88 primerov smrti na 1000 živorojenih otrok, v zadnjih 15 letih kaže trend zmanjševanja – s 112 v obdobju 1997-2001 in 96 v obdobju 2002-2006. Dostop do izboljšanih virov vode ostaja nespremenjen na približno 65 odstotkih, čeprav ima 82 odstotkov notranje razseljenih ljudi, ki živijo v taboriščih, dostop do varnih virov vode. Dostop do sanitarij se je skoraj podvojil – s 14 odstotkov pri prejšnjem popisu na 26 odstotkov v letu 2012.

Popis DHS 2012 vključuje socialne, ekonomske, demografske in zdravstvene kazalnike za celotno haitijsko prebivalstvo, vključno z ženskami v rodni dobi, otroki do 5 leta starosti in moškimi med 15 in 59 letom starosti. Zadnji tak popis je bil izveden med oktobrom 2005 in junijem 2006. Prvič popis na Haitiju, ki je bil združen z množično anketo različnih kazalnikov, vključuje podatke o otrocih. Hkrati je tudi prvi državni popis prebivalstva, ki razkriva položaj zaradi potresa notranje razseljenih ljudi, ki živijo v taboriščih.

DHS 2012 je izvedel Haitijski inštitut za otroke pod vodstvom ministrstva za prebivalstvo in javno zdravje. Podprli so ga Agencija Združenih držav za mednarodni razvoj, UNICEF, Sklad ZN za prebivalstvo, Kanadska agencija za mednarodni razvoj in Globalni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji.

 

UNICEF Slovenija s pomočjo slovenskih darovalcev za nujno pomoč otrokom na Haitiju

V soboto bodo minila tri leta, odkar je rušilni potres prizadel Haiti. Več kot 300 000 ljudi je umrlo, še več je bilo poškodovanih, več kot milijon pa jih je izgubilo domove. Veliko otrok se je soočalo z nemogočimi razmerami, ostali so brez pitne vode in sanitarij. Številni so izgubili starše, nekateri kar cele družine. Slovenski darovalci so se nemudoma odzvali in za nujno pomoč smo skupaj prispevali 405.000 evrov. UNICEF je bil eden prvih, ki se je odzval na katastrofo na Haitiju in pričel s celovitim programom pomoči. Skupaj  z darovalci je omogočil zdravstveno oskrbo, hrano in pitno vodo, začasna bivališča, sanitarije ter psihosocialno podporo prizadetim v potresu. Prav tako je otrokom omogočil, da so se vrnili v šole, ki so bile postavljene v šotorih in so tako lahko nadaljevali s šolanjem. Omogočil jim je tudi zaščito pred zlorabami in nasiljem ter se odzval na širjenje kolere.