UNICEF-ov video natečaj za mlade

UNICEF vsako leto objavi poročilo »State of the World's Children« (Položaj otrok v svetu) in v letu 2013 bo to obravnavalo položaj otrok s posebnimi potrebami. Ob tej priložnosti želi UNICEF mlade spodbuditi h kreativnemu ustvarjanju z natečajem za enominutni video na temo »It's About Ability!«.

Otroci s posebnimi potrebami imajo enake pravice kot vsi ostali otroci: pravico do življenja, do dostojanstva, do odraščanja v okolju, ki omogoča razvoj vseh njihovih potencialov. Kljub temu se ti otroci pogosto soočajo s preprekami, ki ovirajo njihov razvoj.

Natečaj spodbuja mlade, da o posebnih potrebah začnejo razmišljati drugače, pozitivno. Prepogosto so namreč otroci s posebnimi potrebami prikazani kot zanemarjeni, odrinjeni in šibki. To spodbuja negativno razmišljanje in vpliva na ravnanje ostalih posameznikov. Zato je pomembno, da se osredotočimo na pozitivne vidike, ki opolnomočijo otroke s posebnimi potrebami, ostalim pa pomagajo spregledati razlike. Navsezadnje so otroci s posebnimi potrebami najprej otroci.

Več o natečaju si lahko prebereš tukaj.

Rok oddaje prispevkov je 15. december!