5,3 milijona otrok v Iraku še vedno ne uživa nekaterih temeljnih pravic

5,3 milijona otrok v Iraku še vedno ne uživa nekaterih temeljnih pravic

V luči nedavnega Svetovnega dneva otrok UNICEF opozarja na stiske najbolj ranljivih skupin iraških otrok. Kar tretjina iraških otrok naj bi bila trenutno še vedno prikrajšana za temeljne pravice.

UNICEF ob tem poziva vse vpletene strani – vlade, civilno družbo, zasebni sektor in mednarodno skupnost, da nemudoma začnejo vlagati sredstva in napore v zagotavljanje spoštovanja dostojanstva teh otrok ter jim omogočijo enake možnosti za da odrastejo v zdrave, aktivne državljane novega Iraka.

Kršitve pravic otrok v Iraku, ki terjajo takojšnjo pozornost, so: nedostopnost zdravstvene oskrbe in osnovnega izobraževanja, nasilje nad otroki v šoli in domačem okolju, psihološka travma zaradi dolgotrajnega nasilja, ki so mu bili priča, diskriminacija, predolga institucionalizacija, zanemarjanje posebnih potreb otrok ter pomanjkanje informacij in vključenosti v kulturno življenje.

Večina otrok v Iraku se sooča z vsaj eno hudo kršitvijo pravic – le približno desetina uživa pravice v polni meri. Med otroki v Iraku obstajajo velike razlike, zato je naš glavni izziv, da te razlike zmanjšamo. Otroci, ki so potisnjeni na rob družbe, nimajo dovolj priložnosti, da bi svoje stanje izboljšali in razvili svoje potenciale v enaki meri kot otroci, katerih pravice so spoštovane.

UNICEF si v sodelovanju z iraško vlado in nekaterimi partnerji prizadeva za spoštovanje pravic vseh otrok, vključitev njihove koristi v javne politike in prioritetno obravnavo položaja otrok, ki so potisnjeni na obrobje.

Irak je Konvencijo o otrokovih pravicah ratificiral leta 1994. S tem se je zavezal zagotavljati spoštovanje pravic vseh otrok. Da bi to dosegel, mora sprejeti potrebne ukrepe, ki so osredotočeni na preživetje in celosten razvoj vseh posameznikov.