UNICEF-ova razvojna in nujna pomoč v mjanmarski pokrajini Rakhine

Bangkok, 13. november 2012 – Odkar so v mjanmarski pokrajini Rakhine junija izbruhnili nemiri, UNICEF zagotavlja nujno potrebno pomoč za reševanje hudo podhranjenih otrok, preprečuje širjenje bolezni, ki so povezane z oporečno vodo, in zagotavlja osnovne življenjske dobrine razseljenim otrokom in njihovim družinam.

Zaostrene napetosti med različnimi skupnostmi in geografska odmaknjenost nekaterih od njih predstavljajo izziv zlasti glede dostopa in varnosti. Kljub temu UNICEF nadaljuje z oskrbo ranljivih otrok vseh skupnosti v pokrajini in si prizadeva za odpravo prej omenjenih ovir.

Dolgoročni program cepljenja je bil zaradi izbruha nemirov prekinjen, vsi ostali programi, ki jih je UNICEF izvajal že pred junijem, pa se nadaljujejo, čeprav v manjši meri.

V okviru humanitarnega odziva je UNICEF 44 tisoč otrokom zagotovil zaščito in dostop do psihosocialne pomoči. V tem okviru je UNICEF izvedel usposabljanje za vladno službo za socialno blaginjo in 200 predstavnikov lokalnih skupnosti ter tako omogočil izvajanje stalnega nadzora nad stanjem varnosti otrok in takojšnjo pomoč prizadetim otrokom.

Po nekaterih logističnih in varnostnih zapletih so sedaj vzpostavljeni mehanizmi za preprečevanje izbruha nalezljivih bolezni. UNICEF zagotavlja dostop do čiste vode in minimalne higienske pogoje. Približno 9.300 notranje razseljenih ljudi ima zaradi novih vodnjakov in sredstev za čiščenje vode izboljšan dostop do varnih vodnih virov. Poučili so jih tudi o pomembnosti osebne higiene in drugih higienskih praks za preprečevanje širjenja bolezni. Približno 1100 gospodinjstev je pridobilo dostop do sanitarij in tušev

UNICEF izvaja nujno terapevtsko obravnavo približno 160 hudo podhranjenih otrok do petega leta starosti, dodatnim 8100 otrokom pa zagotavlja potrebna prehranska dopolnila. Tudi 3500 nosečnic in doječih mater bo prejelo prehranska dopolnila.

UNICEF s partnerji omogoča lažji dostop do osnovne in nujne zdravstvene oskrbe, nadzira širjenje bolezni in ozavešča prebivalstvo o zdravju.

Že od leta 2007 UNICEF na tem območju izvaja programe za spodbujanje vključevanja otrok v izobraževalni proces. Tudi v kriznih razmerah se ti programi nadaljujejo. Programi vključujejo usposabljanje učiteljev, razširjanje učnih metod, ki spodbujajo aktivno sodelovanje otrok pri pouku, zagotavljanje učnih pripomočkov in šolskih potrebščin.

Programi za preprečevanje prenosa okužbe z virusom HIV z matere na otroka se tu izvajajo od leta 2008. UNICEF usposablja zdravstvene delavce ter zagotavlja zdravila in pripomočke za obravnavo bolnikov. Od septembra 2012 je bilo približno 60 odstotkov nosečnic na tem območju testiranih za okužbo z virusom HIV (državno povprečje je okoli 50 odstotkov), in vse, katerih test je bil pozitiven, prejemajo antiretrovirusno terapijo in program preprečevanja prenosa okužbe na otroka.

UNICEF-ova je zavezan pomoči na področjih zdravja, izobraževanja in zaščite za vse otroke v pokrajini Rakhine in drugod po državi.

Julija letos je Mjanmar obiskal UNICEF-ov ambasador dobre volje Jackie Chan. Takrat je opozarjal predvsem na še eno perečo težavo mjanmarskih otrok - trgovino z belim blagom.