Danes obeležujemo svetovni dan umivanja rok

Danes obeležujemo svetovni dan umivanja rok

Svetovni dan umivanja rok, ki ga obeležujemo danes, opozarja na pomembnost umivanja rok z milom in vodo, kar je eden izmed najučinkovitejših in cenovno najdostopnejših preventivnih zdravstvenih ukrepov.

Ta dan je bil določen na pobudo Svetovnega javno-zasebnega partnerstva za umivanje rok, podpirajo pa ga vlade, mednarodne organizacije, organizacije civilne družbe, NVO, zasebna podjetja in posamezniki po vsem svetu.

88 odstotkov primerov diareje je posledica oporečne vode, neustreznih sanitarij in pomanjkljive higiene. Kar 2,2 milijona primerov smrti otrok letno bi lahko preprečili z izboljšanim dostopom do pitne vode in sanitarij ter ustreznimi higienskimi navadami.

Za preprečevanje hudih okužb voda ne zadostuje. Umivanje rok z milom in vodo, še posebej po uporabi sanitarij in pred pripravljanjem hrane oziroma pred jedjo, pomaga zmanjšati verjetnost okužb prebavil in dihal. Kljub potencialu reševanja življenj pa umivanje rok še vedno ni dovolj razširjeno.

Izobraževanje o umivanju rok in posledično izboljšane higienske navade neposredno vplivajo tudi na uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja. Prispevajo k doseganju univerzalne dostopnosti osnovnega izobraževanja in enakosti med spoloma, saj zaradi preprečevanja širjenja okužb otroci ne izostajajo od pouka. Hkrati bolj razširjeno  umivanje rok z milom znatno pripomore k zmanjševanju umrljivosti otrok.

UNICEF po vsem svetu izvaja programe ozaveščanja otrok in njihovih družin o pomenu umivanja rok ter ostalih higienskih navad, ki pomembno izboljšujejo njihova življenja.

 

Ozaveščanje o pomembnosti umivanja rok z vodo in milom je lahko tudi zabavno.